Adviesrecht OR: artikel 25 WOR

Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn. Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR).

Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen. Op die manier kan de OR zijn stempel drukken op het beleid. Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren, dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. 

Nieuws

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

12-06-2024

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31-05-2024

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...

Jaarplanning geeft OR goede houvast voor OR-werk

29-05-2024

Plannen en organiseren zijn belangrijke competenties voor OR-leden. Ze moeten hun OR-werk immers zien te combineren met hun reguliere werk é...

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

17-05-2024

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...