Adviesrecht OR: artikel 25 WOR

Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn. Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR).

Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen. Op die manier kan de OR zijn stempel drukken op het beleid. Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren, dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. 

Nieuws

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

29-11-2023

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

22-11-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...

OR is goede partij bij opstellen budget

03-11-2023

Veel organisaties stellen aan het eind van het jaar hun budgetten voor het komende jaar vast. De ondernemingsraad (OR) is serieuze deelnemer...

OR adviseert over beleid dat het milieu spaart

27-10-2023

Een organisatie moet zijn impact op natuur en milieu zo veel mogelijk beperken. Voor elke belangrijke maatregel die de bestuurder wil nemen...