Wetsvoorstellen en regels voor personeel en arbeid

Werkgevers krijgen regelmatig te maken met nieuwe personeelsgerelateerde wet- en regelgeving. Onderstaande tabel helpt uw organisatie het overzicht over alle wetsvoorstellen en plannen te behouden. De maatregelen zijn geordend op basis van het thema en de beoogde ingangsdatum. Ook is benoemd of het om een kabinetsvoorstel gaat of niet, aangezien kabinetsvoorstellen doorgaans een grotere kans hebben om door de Tweede Kamer te komen.

Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2022

Wetsvoorstel/regeling/besluit/planBeoogde ingangs­datumVoorstel kabinet of initiatief­wetsvoorstelConcept in consultatie gebrachtIngediend bij Tweede KamerAkkoord Tweede KamerAkkoord Eerste KamerGeen akkoord Kamers nodigGepubliceerd

Arbeidsrecht

Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders Zo snel mogelijk Kabinet ✓         
Loondoorbetaling, opzegverbod en re-integratieplicht zieke AOW'er zes weken, uitzondering bestaande gevallen 1-jul-23 Kabinet          
Wijzigingen voor studiekostenbeding, nevenwerkzaamhedenbeding en informatie bij indiensttreding 1-aug-22 Kabinet   ✓     
Betaald ouderschapsverlof en wijzigingen aanvullend geboorteverlof en WFW 2-aug-22 Kabinet  ✓ Link   
Thuiswerken waar je wil Onbekend Initiatief        
Eerlijk delen Onbekend Initiatief        

Arbo

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten Onbekend Kabinet          
Medisch oordeel van bedrijfsarts is leidend bij re-integratiebeoordeling Onbekend Kabinet        
Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, inclusief meldplicht voor uitleners Onbekend  Kabinet        
Verplichting tot gesprek over bereikbaarheid Onbekend Initiatief        
Verplichting om vertrouwenspersoon aan te stellen Onbekend Initiatief        

Pensioen

Automatische waardeoverdracht van alle kleine pensioenen Onbekend Kabinet ✓       
Toekomst pensioenen 1-jan-23 Kabinet ✓         
Pensioenbedrag ineens 1-jul-23 Kabinet   Link

Salaris

Verlegging van heffingsmoment aandelenopties in start-ups 1-jan-23 Kabinet ✓       
Breed offensief voor banen voor mensen met arbeidsbeperking 1-jan-23 Kabinet      
Plannen in Voorjaarsnota 2022 voor verhoging minimumloon en onbelaste reiskostenvergoeding, en wijziging 30%-regeling 1-jan-23 Kabinet            
Hogere terugkeerpremie na ZW-eigenrisicodragerschap 1-jan-24 Kabinet        ✓  
Gelijke beloning van vrouwen en mannen Onbekend Initiatief        
Invoering minimumuurloon 1-jan-24 Initiatief ✓       
Eerlijker inkomen Onbekend Initiatief          
Indexering minimumloon Onbekend Initiatief          

Subsidie

-                

Overige

Eerlijk beslissen Onbekend Initiatief          
Geen korting meer op premie collectieve zorgverzekering 1-jan-23 Kabinet    
Monitoren CO2-uitstoot woon-werkverkeer en zakelijk verkeer 1-jan-23 Kabinet  ✓         

 

Regels die sinds 1 januari 2022 gelden

https://www.rendement.nl/thuiswerken/nieuws/wijzigingen-in-regels-voor-personeel-per-1-januari-2022.html  

Regels die sinds 1 juni of 1 juli 2021 gelden

https://www.rendement.nl/minimumloon/nieuws/wijzigingen-in-regels-voor-personeel-per-1-juli-2021.html

Regels die sinds 1 januari 2021 gelden

https://www.rendement.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/nieuws/per-1-januari-2021-wijzigingen-in-regels-voor-personeel.html