Instemmingsrecht OR: artikel 27 WOR

Het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) zorgt ervoor dat de bestuurder een hoop regelingen niet kan opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming (infographic) van de OR.  Besluit de bestuurder om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst de OR om instemming  vragen. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden (V&A), de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden (verdiepingsartikel) en de vakantieregeling.

Nieuws

Equal Pay Day zet loondiscriminatie op de kaart

15-11-2023

Gisteren was het Equal Pay Day. Doordat vrouwen per uur gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen, werken zij vanaf deze symbolische dag de...

Heeft de OR ingestemd met de meldregeling klokkenluiders?

10-11-2023

Ondernemingsraden die nog geen instemmingsverzoek hebben ontvangen voor het aanpassen van de interne meldprocedure aan de Wet bescherming kl...

Leidinggevende vaak dader grensoverschrijdend gedrag

01-11-2023

In de helft van de gevallen wordt grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt door de leidinggevende, blijkt uit verkennend onderzoek van vakbond...

Formele afspraken over thuiswerken blijven vaak uit

30-10-2023

Sinds de coronacrisis werken werknemers gemiddeld 4,2 uur meer vanuit huis, blijkt uit onderzoek van TNO. Hoewel hybride werken tegenwoordig...