Instemmingsrecht: artikel 27 WOR

Het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) zorgt ervoor dat de bestuurder een hoop regelingen niet kan opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming (infographic) van de OR.  Besluit de bestuurder om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden (V&A), de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden (verdiepingsartikel) en de vakantieregeling.

Nieuws

Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

17-03-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft bij veel onderwerpen instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) somt de onderwerpe...

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid

13-03-2023

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag officieel de laatste coronamaatregelen geschrapt. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere lucht...

Wat als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?

08-03-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft toegang tot vertrouwelijke informatie. Het spreekt voor zich dat de OR-leden hier behoedzaam mee omgaan. Toch...

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

06-03-2023

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...