Tools

Vaststellen uitwisselbare functies

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Stel met behulp van dit stappenplan de uitwisselbaarheid van functies vast bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie vóór afspiegeling

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vaststellen welke informatie u met de ontslagaanvraag moet meesturen.

Overzicht huidig personeel en vlootschouw (SPP)

Rekentool | Strategische personeelsplanning (SPP) | 15-02-2024

Gebruik deze rekentool om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van uw personeel voor de strategische personeelsplanning (SPP).

Checklist gezondheidsrisico’s (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 15-02-2024

Gebruik deze checklist voor het maken van een RI&E als u maximaal 40 uur per week personeel in dienst heeft.

Geen milieubeleid zonder de OR

Video | Duurzaam ondernemen | 15-02-2024

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen. Hoe, dat ziet u in deze video

De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

Checklist | OR en personeelsbeleid | 14-02-2024

Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken

Feestdagen en jaarurensysteem

Rekentool | Vakantiedagen | 12-02-2024

Met deze tool berekent u op hoeveel vrije feestdagen en werkdagen een parttimer per jaar minimaal recht heeft.

Voorwaarden voor subsidieregeling praktijkleren

Checklist | Subsidieregeling praktijkleren | 12-02-2024

Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.

Bepalen benodigde hoeveelheid werknemers (SPP)

Rekentool | Strategische personeelsplanning (SPP) | 01-02-2024

Gebruik deze rekentool om de hoeveelheid personeel per functie of functiegroep te berekenen die u in de toekomst nodig heeft.