Tools

Loonbeslag voorkomen door looncessie

Video | Werknemer met schulden | 08-04-2021

Een werknemer met schulden kan een loonbeslag voorkomen door met een looncessie een deel van zijn salaris aan de schuldeiser over te dragen.

Competenties van de preventiemedewerker

Checklist | Preventiemedewerker | 06-04-2021

Gebruik deze checklist om vast te stellen aan welke competenties een preventiemedewerker moet voldoen.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | Ondernemingsraad | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | Achterban van de OR | 31-03-2021

Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.

Bevestiging ontvangst instemmingsaanvraag

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft ontvangen.

Niet in behandeling nemen instemmingsaanvraag door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag niet in behandeling neemt.

Nietigheid besluit bestuurder bevestigen door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Gebruik deze voorbeeldbrief om de nietigheid van het besluit van de bestuurder in te roepen.

Instemmingsaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een instemmingsaanvraag van de bestuurder.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegvergadering | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Voorgenomen besluit en instemmingsverzoek toetsen

Checklist | Instemmingsrecht | 25-03-2021

Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of het instemmingsverzoek voldoet aan de formele eisen.