Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Adviesrecht

Voor veel veranderingen in de organisatie heeft de werkgever een positief advies van de OR nodig over het voorgenomen besluit.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Deze privacywet heeft flinke gevolgen gehad voor veel organisaties.

Balans werk-privé

Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat zij een balans tussen hun werk en privéleven vinden. Deze twee raken echter...

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt afgesloten door één of meerdere werkgevers en werkgeversorganisaties, en één of meerdere werknemersorganisaties...

Corona-advies

Wat moeten werkgevers doen en laten om de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie te beperken? Neem maatregelen voor het behoud van...

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent dat uw organisatie rekening houdt met menselijke aspecten én het milieu.

Informatierecht

Elke OR heeft informatie nodig om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. De bestuurder moet zelf informatie verstrekken, maar de OR mag ook vragen...

Initiatiefrecht

De wet geeft de OR het recht om voorstellen te doen, zowel in de overlegvergadering (mondeling) als daarbuiten (schriftelijk). Dit wordt ook...

Instemmingsrecht

De werkgever kan een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het instemmingsrecht...

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die zijn nek uitsteekt door fraude, belangenverstrengeling of mismanagement aan de kaak te stellen. Lees hier alles...