Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren. Het gaat om agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. Deze factoren kunnen lichamelijke en psychische klachten opleveren die uiteindelijk resulteren in langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen of te beperken door deze factoren gericht aan te pakken.

Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij en belastend voor de werknemer. De Arbowet stelt een beleid verplicht om psychische belasting te voorkomen of beperken. De aanpak is lastig, want de beleving van mensen en de aard van de organisatie beïnvloeden allebei de belasting.

Nieuws

Mentale gezondheid werknemers staat onder druk

21-05-2024

Uit onderzoek van TNO blijkt dat de leeftijd van werknemers invloed kan hebben op hun mentale gezondheid. Maar er blijkt ook uit dat psychos...

Meer werknemers verzuimen vanwege incidenten op werk

16-05-2024

Werknemers bij brandweer en politie hebben het vaakst te maken met incidenten die leiden tot verzuim. Dat blijkt uit de meest recente cijfer...

Poortwachter bij onethisch gedrag: een balanceeract

16-05-2024

Lijnmanagers kunnen onethisch gedrag binnen de organisatie tegengaan door een zekere afstand te bewaren ten opzichte van de bovenste managem...

Algoritme als 'manager' risico voor gezondheid werknemer

30-04-2024

Het aantal platformwerkers, mensen die via internet worden aangestuurd, is in drie jaar tijd verdubbeld. Dat is zorgelijk, want dit werk hee...