Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelbegrip voor een aantal stressveroorzakende factoren. Het gaat om agressie en geweld, pesten, werkdruk en discriminatie. Deze factoren kunnen lichamelijke en psychische klachten opleveren die uiteindelijk resulteren in langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om PSA te voorkomen of te beperken door deze factoren gericht aan te pakken.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?
Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij en belastend voor de werknemer. De Arbowet stelt een beleid verplicht om psychische belasting te voorkomen of beperken. De aanpak is lastig, want de beleving van mensen en de aard van de organisatie beïnvloeden allebei de belasting. Lees het verdiepingsartikel Bespaar kosten door psychische klachten te voorkomen.

Wat is de rol van de maatschappelijk werker en de vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW’er) heeft een breder werkterrein. U leest alles in deze Vraag & Antwoord.

 

Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

Werkdruk | Publicatiedatum 19-05-2023

Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie....

Wat is positieve stress?

Werkdruk | Publicatiedatum 09-05-2023

Binnen onze organisatie zijn we bezig met het aanpakken van werkstress. Nu denken we bij werkstress meteen aan iets negatiefs, maar we hoorden van een werknemer hij juist...

Werkdruk, taakdruk, werklast en werkstress: het verschil?

Werkdruk | Publicatiedatum 09-05-2023

We zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan met een beleid om verzuim door werkstress te voorkomen. We merken dat we soms langs elkaar heen praten, omdat we de...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Snel aan de slag met de aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum 08-05-2023

Uw organisatie heeft de wettelijke verplichting om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door ongewenst gedrag tegen te gaan. Het kan dan gaan om...

Gelijke behandeling bij werving en selectie

Discriminatie 6 minuten | 05-04-2023

‘Wij zoeken een starter op de arbeidsmarkt’ en ‘Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is vereist’. Dergelijke zinnen komen regelmat...

Leidinggevenden voorlichten over arbobeleid

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 24-03-2023

Leidinggevenden hebben een grote invloed op het welzijn en welbevinden van de medewerkers in de organisatie. U kunt het arbobeleid nog zo op...

Trillingen tijdens werkzaamheden beheersen

Werkplek 5 minuten | 24-03-2023

Door trillingen tijdens werkzaamheden kunnen klachten en ziekteverzuim ontstaan. Het is een moeilijk meetbaar risico, maar het leidt op den...

De vier factoren van werkstress

Werkdruk Publicatiedatum 30-05-2023

Met een goed inzicht in de factoren die van invloed zijn op werkstress kunt u ongezonde werkdruk en werkstress gericht voorkomen of wegnemen. Dit voorkomt langdurig ziekteverzuim,...

Meer of minder managen

Leidinggeven Publicatiedatum 04-04-2023

Managers hebben hetzelfde dilemma als scheidsrechters: wanneer is ingrijpen noodzakelijk, en wanneer dreigt men de wedstrijd dood te fluiten? In deze infographic ziet...

Achterliggende oorzaken presenteïsme

Preventie Publicatiedatum 28-03-2023

Werknemers die wel op het werk verschijnen maar eigenlijk maar op halve krachten werken – de officiële term is presenteïsme – kunnen productieverlies...

Ramadan 2023

Arbeidstijden Publicatiedatum 01-02-2023

Ramadan is een vastenmaand waarin moslims niet eten, drinken, roken of vrijen tussen zonsopkomst en zonsondergang. De start en het eind van de vastentijd...

Heeft u een vraag over Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie