Heffingen voor ondernemers
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
De geschiedenis van Prinsjesdag
Videocollege
10 minuten
06-09-2020

Wat betekent een demissionair kabinet voor Prinsjesdag?

Prinsjesdag | Publicatiedatum 18-09-2023

Het is al vaker voorgekomen dat het kabinet demissionair is op Prinsjesdag. Wat heeft dat voor gevolgen voor de plannen?

Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?

Aangifte BTW | Publicatiedatum 11-09-2023

Ik wil één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Hoe moeten we dat voor de BTW verwerken, en hoe zit het dan met de maatstaf voor de...

Wat brengt het nieuwe pensioenstelsel zzp’ers en dga’s?

Wet toekomst pensioenen | Publicatiedatum 08-09-2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Wat merken zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)...

Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 15-09-2023

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 22-08-2023

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Minimumloon per uur op komst

Minimumloon 5 minuten | 08-09-2023

Op 1 januari 2024 is het (eindelijk) zover, dan wordt er een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er een minimumloon p...

De drie varianten van de beschikbarepremieregeling

Wet toekomst pensioenen 5 minuten | 08-09-2023

Werknemers oftewel pensioendeelnemers moeten door de Wet toekomst pensioenen hun toekomstige pensioenaanspraken verplicht opbouwen in een be...

Gevolgen van de internationale toepassing van de KOR

Aangifte BTW 4 minuten | 08-09-2023

De Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (KOR) is onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt daarmee grotendeels...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling Publicatiedatum 30-08-2023

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

De WHOA

Faillissement Publicatiedatum 29-08-2023

Ondernemingen die in de kern gezond zijn maar door schulden in zwaar weer terecht zijn gekomen, kunnen mogelijk gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord...

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 29-08-2023

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van vijf heffingskortingen.