Heffingen voor ondernemers
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
De geschiedenis van Prinsjesdag
Videocollege
10 minuten
06-09-2020

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Loonbeslag | Publicatiedatum 05-06-2023

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen?

Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

Loonbeslag | Publicatiedatum 05-06-2023

Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag...

Welke gevolgen heeft de bijtelling op inkomensafhankelijke regelingen?

Auto van de zaak | Publicatiedatum 01-06-2023

We willen onze werknemers de mogelijkheid bieden om de auto van de zaak ook privé te gebruiken. Hierdoor berekenen we bijtelling over hun loon. Heeft dit gevolgen...

Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar en beroep Publicatiedatum 11-04-2023

De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus...

Zo berekent u het gebruikelijk loon voor de dga

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 05-04-2023

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden....

Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

Aangifte BTW Publicatiedatum 13-03-2023

Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.

Maak uw onderneming crisisbestendig in vijf stappen

Bedrijfscontinuïteit Publicatiedatum 08-03-2023

Als u zich tijdig voorbereidt, heeft uw onderneming meer kans om slechte bedrijfseconomische omstandigheden door te komen. In deze toolbox vindt u de handvatten om uw...

De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 08-03-2023

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Aandachtspunten bij schijnzelfstandigheid en het werken met zzp'ers

Werken met zzp'ers 6 minuten | 01-06-2023

Het klinkt simpel: uw onderneming is inhoudingsplichtig voor werknemers en niet voor de zelfstandigen die werkzaamheden voor de organisatie...

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 01-06-2023

Sinds de coronapandemie is thuiswerken niet meer weg te denken. Als uw organisatie ook kiest voor een combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is het zaak om...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 30-05-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Nieuw pensioenstelsel

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-05-2023

Nieuwe regels moeten het Nederlandse pensioenstelsel verbeteren. Het nieuwe pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter. In deze infographic ziet u een aantal kenmerken...

In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 18-04-2023

Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan...