Heffingen voor ondernemers
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
De geschiedenis van Prinsjesdag
Videocollege
10 minuten
06-09-2020

Kan ik als ondernemer samen met mijn partner aangifte doen voor de IB?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 28-09-2023

Kan ik als (startend) ondernemer nog samen met mijn (fiscaal ) partner aangifte voor de IB doen net als voordat ik ondernemer werd?

AI, machine learning en deep learning: het verschil?

Digitalisering | Publicatiedatum 28-09-2023

Onze organsatie probeert up-to-date te blijven en de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van artificial intelligence (AI) te volgen. Maar, naast artificial intelligence...

Fiscale partners in jaar van overlijden?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 24-09-2023

Mijn moeder is in 2022 overleden. Tot dat moment waren mijn ouders fiscale partners voor de inkomstenbelasting (IB). Kunt u mij zeggen hoe dit voor het jaar van overlijden...

Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 15-09-2023

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 22-08-2023

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Aandachtspunten bij kostenvergoedingen op declaratiebasis

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 02-10-2023

Werknemers blijken in de praktijk niet al hun gemaakte zakelijke kosten bij de werkgever te declareren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat z...

Minimumloon per uur op komst

Minimumloon 5 minuten | 08-09-2023

Op 1 januari 2024 is het (eindelijk) zover, dan wordt er een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er een minimumloon p...

De drie varianten van de beschikbarepremieregeling

Wet toekomst pensioenen 5 minuten | 08-09-2023

Werknemers oftewel pensioendeelnemers moeten door de Wet toekomst pensioenen hun toekomstige pensioenaanspraken verplicht opbouwen in een be...

Wijzigingen in 2024 voor de loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 26-09-2023

Op Prinsjesdag zijn er weer een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de loonheffingen waarmee u rekening moet gaan houden in 2024. Het gaat onder andere om de volgende...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling Publicatiedatum 30-08-2023

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

De WHOA

Faillissement Publicatiedatum 29-08-2023

Ondernemingen die in de kern gezond zijn maar door schulden in zwaar weer terecht zijn gekomen, kunnen mogelijk gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord...