Heffingen voor ondernemers
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
De geschiedenis van Prinsjesdag
Videocollege
10 minuten
06-09-2020

Kan ik geen gebruik maken van de KOR als ik me te laat heb aangemeld?

Aangifte BTW | Publicatiedatum 22-07-2024

Kan ik echt geen gebruik meer maken van de KOR voor de BTW als ik me er te laat voor heb aangemeld bij de Belastingdienst?

Mag elke vergoeding of verstrekking via de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 19-07-2024

We willen bepaalde kosten onbelast aan werknemers uitdelen. Zijn we helemaal vrij in de keuze om vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte te stoppen of zijn...

Mag een fruitmand onbelast blijven?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 19-07-2024

Een werknemer is langdurig ziek en wij sturen hem een fruitmand. Moeten we de waarde daarvan tot zijn loon rekenen of in de vrije ruimte stoppen?

Snel aan de slag met de fiscale kant van geschenken en feesten

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 25-07-2024

Bij geschenken en feesten van uw onderneming aan werknemers en andere zakenrelaties komen allerlei fiscale regels om de hoek kijken. Voor werknemers vormen dit soort...

Snel aan de slag met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-07-2024

Als uw onderneming kosten van werknemers voor haar rekening wil nemen, kan dat niet zomaar zonder fiscale gevolgen. Voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen...

De werkkostenregeling toepassen in acht stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-07-2024

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

Fraude Publicatiedatum 09-07-2024

Hieronder staan per soort fraude (door medewerkers, door externen, door ondernemingen, etc.) de belangrijkste dingen die u moet weten. Daarnaast vindt u handige tools...

Zo beloont uw organisatie in lijn met het minimumloon

Minimumloon Publicatiedatum 27-06-2024

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) eist dat werknemers vanaf 21 jaar minimaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen voor hun werk. Dat is de...

Zo benut u de vrije ruimte van de WKR optimaal

Werkkostenregeling (WKR) 3 minuten | 22-07-2024

Het kan zijn dat nog niet alle vrije ruimte is benut die uw onderneming dit jaar beschikbaar heeft. In dat geval kan het lonen eventuele res...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 18-07-2024

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

BTW en tijdelijke factureringsstop

Aangifte BTW 5 minuten | 17-07-2024

Bij een economische crisis kunnen BTW-ondernemers hun afnemers op verschillende manieren proberen tegemoet te komen. Eén van de tegemoetkomi...

Elementen van een goede prompt

Werken met AI Publicatiedatum 02-07-2024

Om goede resultaten te krijgen van generatieve AI – zoals ChatGPT – is het cruciaal dat het taalmodel de goede opdrachten krijgt, ook wel ‘prompts’...

Geld lenen, houd het zakelijk

Zakelijke financiering Publicatiedatum 28-06-2024

Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel ‘zakelijke’ voorwaarden hebben. Als het al te informeel...

Payment Services Directive (PSD2)

Zakelijke financiering Publicatiedatum 27-06-2024

PSD2 zorgt ervoor dat banken, als de rekeninghouder daar toestemming voor geeft, organisaties voortaan toegang geven tot hun financiële gegevens. Ook andere partijen...

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschap Publicatiedatum 17-06-2024

Een werkneemster heeft op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) rond haar bevalling recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. In deze infographic...