Vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die besloten of naamloze vennootschappen (bv’s en nv’s) over hun winst betalen. Niet alle vennootschappen dragen VPB af. Een commanditaire vennootschap bijvoorbeeld betaalt geen VPB. Een stichting of vereniging is in sommige situaties juist weer wel verplicht om VPB af te dragen.

Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw vennootschap rekening moet houden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de VPB of als een regeling wordt aangepast, kunt u dit terugvinden op deze themapagina.

Uitgelicht

Nieuwe dividendbelasting tegen belastingontwijking

Het kabinet neemt het zekere voor het onzekere om Nederland af te helpen van zijn imago als 'fiscaal doorsluisland'. Daarom komt er...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 02-06-2020

Bedragen investeringsaftrek 2021

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden voor een deel van die investering aftrek krijgen via vier regelingen...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 04-01-2021

Fiscus geeft tekst en uitleg over coronareserve

De reserve die ondernemingen kunnen vormen voor verliezen door de coronacrisis kan ook bestaan uit beleggingsverliezen. Het verlies...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 12-01-2021

Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de behaalde winst. Daarnaast kunnen eerder belaste voordelen die deel...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-01-2021

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren 7 minuten | 27-01-2021

Bent u als ondernemer voor de IB en de VPB van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Maak dan gebruik van de investerin...

Herstructurering van uw onderneming

Vennootschapsbelasting (VPB) 5 minuten | 08-12-2020

Het kan geen kwaad om eens kritisch te kijken naar de structuur van uw onderneming. Mocht u dan tot de conclusie komen dat dit hard nodig is...

Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Contact met de Belastingdienst 6 minuten | 01-12-2020

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening b...

Infographics

Verbonden lichaam in de VPB

Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum 18-06-2020

In deze infographic ziet u wanneer een belastingplichtige voor de VPB voor de Wet VPB verbonden is met een ander lichaam.

Verliesverrekening in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Het ene jaar is het andere niet, dat zult u in uw onderneming ook wel eens hebben gemerkt. Rijst het ene jaar uw winst de pan uit, het andere jaar kan het enorm tegenzitten...

Fiscale reserves

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 13-08-2019

Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan....

De innovatiebox

Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum 13-08-2019

Wie niet innoveert, blijft stilstaan. Maar nieuwe vindingen kosten een hoop tijd en geld. De Belastingdienst draagt hier een steentje aan bij met de speciale innovatiebox...

Vraag en antwoord

Mag ik mijn jaarrekening op basis van fiscale grondslagen vaststellen?
De jaarrekening op commerciёle grondslagen legt verantwoording af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de vennootschap. De jaarrekening op basis van fiscale grondslagen is gericht op de winstaangifte voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk volgt de fiscale jaarrekening vaak... Lees het hele antwoord