Loonadministratie

Zodra een organisatie één of meer werknemers in dienst neemt, moet de werkgever een loonadministratie gaan bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet u alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet u werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken. Voor vergoedingen en verstrekkingen, spaarregelingen, afdrachtverminderingen, eindheffingsloon en officiële documenten gelden bijzondere administratieve verplichtingen. Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werrkgever.

Uitgelicht

Brexit kan grote gevolgen hebben voor salarisadministratie

Als het op 29 maart 2019 tot een zogenoemde harde Brexit komt, heeft dat grote gevolgen voor werkgevers die Britse werknemers in dienst...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 07-03-2019

Zo is de loonadministratie helemaal klaar voor...

Het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar zijn voor de salarisadministrateur extra druk: kerstpakketten die nog in de...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 25-11-2019

Bewaarplicht: Loonadministratie

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-07-2020

Moet het ID-bewijs worden bewaard in de loonadministratie?

Is het bewaren van een ID-bewijs in de loonadministratie verplicht of mag een werknemer verzoeken geen ID-bewijs in de loonadministratie...

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Toolboxen

Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 25-03-2021

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Deze toolbox zet alles wat daarbij komt...

Tools

Verdiepingsartikelen

Bereid u goed voor op een looncontrole

Loonadministratie 6 minuten | 07-10-2021

Een looncontrole bestaat uit verschillende fasen. In het voortraject vinden de aankondiging plaats en de afstemming waar en wanneer de contr...

Acht veelgemaakte fouten in de loonadministratie

Loonadministratie 5 minuten | 07-10-2021

Bij het grootste deel van de controles weet de Belastingdienst van tevoren al dat een aantal regels waarschijnlijk niet goed is toegepast. U...

Aandachtspunten bij afspraken over nettoloon met werknemers

Loonadministratie 5 minuten | 04-10-2021

Het systeem van de loonheffingen is ingericht op een afgesproken brutoloon, berekening van de daarover verschuldigde loonheffingen en inhoud...

Infographics

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Jaaropgaaf: waar moet u op letten

Loonadministratie Publicatiedatum 22-04-2020

In de infographic ziet u vijf tips over de jaaropgaaf.

De nieuwe WW-premie in de loonadministratie

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 17-12-2019

Per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 14-08-2019

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

E-learning

Personeelslening of voorschot
Videocollege
6 minuten
15-12-2020
Bewaarplicht: Loonadministratie
Videocollege
8 minuten
15-07-2020

Vraag en antwoord

Wanneer moeten personeelsgegevens in de prullenbak?
Zodra een werknemer uit dienst is, kunt u zeker niet het hele personeelsdossier door de papierversnipperaar halen. Rond de gegevens van een werknemer heeft u met verschillende bewaartermijnen te maken.Zorg dat u weet wanneer u wat precies mag of moet weggooien! Want als u bij een controle... Lees het hele antwoord