Loonadministratie

Bij een organisatie die één of meer werknemers in dienst heeft, moet degene die zich bezighoudt met de salarisadministratie een loonadministratie bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet de salarisadministrateur alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet hij werknemers een loonstrook en een jaaropgave verstrekken. In het Handboek Loonheffingen (tool) van de Belastingdienst staan alle eisen op een rijtje.

Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket (tool), heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Nieuws

Deelname pensioenregeling op de loonstrook

10-06-2024

Door een aanpassing in de Wet toekomst pensioenen hoeft de werkgever straks op de loonstrook alleen te vermelden of een werknemer wel of nie...

Melding over pensioen hoeft nog niet op loonstrook

30-04-2024

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook informatie moeten geven over het pensioen. Dit onderdeel va...

Handboek Loonheffingen 2024 is gepubliceerd

29-04-2024

Werkgevers hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft de Belastingdienst het Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd. In het Ha...

Meestal geen extra loon voor werk op 29 februari

28-02-2024

Dit jaar is een schrikkeljaar. De maand februari telt daarom 29 dagen. Werknemers met een fulltime dienstverband zullen op donderdag 29 febr...

Recent verschenen