Loonadministratie

Bij een organisatie die één of meer werknemers in dienst heeft, moet degene die zich bezighoudt met de salarisadministratie een loonadministratie bijhouden. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om de juiste gegevens aan de Belastingdienst te kunnen verstrekken. Zo moet de salarisadministrateur alle gegevens van de werknemer administreren en een loonstaat aanleggen. Daarnaast moet hij werknemers een loonstrook en een jaaropgaaf verstrekken. In het Handboek Loonheffingen (tool) van de Belastingdienst staan alle eisen op een rijtje.

Als uw organisatie gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, heeft de softwareleverancier vaak al jaarafhankelijke gegevens zoals tabellen, percentages en rekenvoorschriften al in het pakket verwerkt. Dit betekent dat het pakket de loonheffingen berekent, al blijft dit de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 

Hoe kan een werkgever een schuld van de nieuwe werknemer bij de oude werkgever betalen?

Loonadministratie | Publicatiedatum 07-11-2022

Als een nieuwe werkgever een schuld van de nieuwe werknemer die ontstaan is bij de oude werkgever wil overnemen en betalen, hoe werkt dat dan?

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | Publicatiedatum 06-10-2022

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Wat is het vrijgesteld loonbedrag voor een jubileumuitkering?

Loonadministratie | Publicatiedatum 01-03-2022

Van welk vrijgesteld loonbedrag moeten wij uitgaan bij het bepalen van een jubileumuitkering?

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-10-2021

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen 5 minuten | 04-04-2022

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadm...

Bereid u goed voor op een looncontrole

Loonadministratie 6 minuten | 07-10-2021

Een looncontrole bestaat uit verschillende fasen. In het voortraject vinden de aankondiging plaats en de afstemming waar en wanneer de contr...

Jaaropgave: waar moet u op letten

Loonadministratie Publicatiedatum 04-10-2022

In de infographic ziet u vijf tips over de jaaropgave.

Verplicht op te nemen gegevens jaaropgave

Loonadministratie Publicatiedatum 20-09-2022

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgave ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen...

Het uitdelen van de jaaropgave

Loonadministratie Publicatiedatum 18-08-2022

Ieder jaar moet u ervoor zorgen dat uw werknemers een jaaropgave ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop u de jaaropgave kunt verstrekken, bijvoorbeeld op papier...

Welke informatie van de Belastingdienst is bindend?

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 14-12-2020

De Belastingdienst heeft verschillende kanalen om u van informatie te voorzien. Maar welke informatie kunt u beschouwen als bindend, en welke niet?

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Kas  van der Meulen
Kas van der Meulen
Fiscaal-jurist / partner
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie