LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen vervangen sinds 2018 het oude stelsel van premiekortingen.

Daarnaast bestaat er sinds 2017 een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die een salaris net boven het wettelijk minimumloon verdienen; het LIV. 2024 is het laatste jaar dat werkgevers voor het LIV in aanmerking kunnen komen.

Van 2018 tot en met 2023 bestond ook nog het zogenoemde jeugd-LIV, dat werd in het leven geroepen om de extra kosten door de verhoging van het minimumjeugdloon voor werkgevers te compenseren. 

De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden altijd pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald. Ook al is het jeugd-LIV per 2024 afgeschaft, uw onderneming kan het dit jaar dus nog wel uitbetaald krijgen.

Nieuws

Check de beschikking voor LIV en LKV over 2023

08-07-2024

De Belastingdienst is begonnen met de verzending van de beschikkingen voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) over 2023. De werkgever...

Hoge Raad: LKV oudere werknemer na overname onderneming

03-06-2024

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat na een overname van een onderneming, de nieuwe werkgever het loonkostenvoordeel (LKV) voor een oudere wer...

Doek valt per 2025 voor lage-inkomensvoordeel (LIV)

22-04-2024

De Eerste Kamer aanvaarde onlangs het wetsvoorstel om het lage-inkomensvoordeel (LIV) te laten vervallen. In hetzelfde wetsvoorstel staat da...

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

10-04-2024

Werkgevers hebben nog tot en met uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening...

Recent verschenen