LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen vervangen sinds 2018 het oude stelsel van premiekortingen.

Daarnaast is per 2017 het LIV ingevoerd: een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon is per 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald.

Nieuws

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

23-11-2023

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale...

Wetsvoorstel: afschaffing LIV en verruiming LKV

01-11-2023

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het lage-inkomensvoordeel...

Wetsvoorstel: LKV banenafspraak vereenvoudigd

19-10-2023

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet vereenvoudiging banenafspraak en...

Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer

19-10-2023

Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekke...

Recent verschenen