LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen hebben per 2018 het oude stelsel van premiekortingen vervangen.

Daarnaast is per 1 januari 2017 het LIV ingevoerd: een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon is per 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald.

Uitgelicht

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel...

Infographic
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 24-07-2020

Loop geen voordeel mis van LIV of LKV

Uw organisatie kan een loonkostenvoordeel ontvangen voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking, en een...

Video
Externe web-tool
Publicatiedatum: 17-03-2022

Financieel cv vragen

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer...

Infographic
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 16-03-2023

 

Wordt het jeugd-LIV nou wel of niet afgeschaft?

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 28-02-2023

Ik hoorde dat het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) wordt afgeschaft, maar ook dat er meer budget voor de regeling komt. Hoe zit het precies?

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een statushouder?

Werving en selectie | Publicatiedatum 10-02-2023

Om de personeelstekorten het hoofd te bieden, wordt onze organisatie gedwongen om creatief te zijn bij het invullen van de vacatures. Wat zijn de aandachtspunten bij...

Hoe verloopt uitbetalingstraject van loonkostenvoordeel?

LKV en (jeugd-)LIV | Publicatiedatum 22-08-2022

Als wij in een jaar recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV) voor een van onze werknemers, wanneer kunnen wij dat bedrag dan verwachten van de Belastingdienst?

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 22-08-2022

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV 6 minuten | 28-02-2023

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV 4 minuten | 30-01-2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

Het lage-inkomensvoordeel voor jongeren; jeugd-LIV

LKV en (jeugd-)LIV 4 minuten | 30-01-2023

De afgelopen jaren is het wettelijk minimumloon voor jongere werknemers stapsgewijs extra verhoogd. Werknemers van 18, 19, 20, 21 en 22 jaar...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 16-03-2023

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een...

Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 24-07-2020

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer....

Heeft u een vraag over LKV en (jeugd-)LIV?

Henk ten Hove
Henk ten Hove
Senior Salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over LKV en (jeugd-)LIV?

Henk ten Hove
Henk ten Hove
Senior Salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie