E-learning

Discriminatie signaleren op de werkvloer

Discriminatie 12 minuten14-11-2017

Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna on...

Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Wet verbetering poortwachter 13 minuten02-10-2017

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan d...

Arboregels voor flexibele werknemers

Arbowet 12 minuten18-07-2017

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoor...

Beroepsziekten

Beroepsziekte 10 minuten24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens de...

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA 12 minuten16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychisc...

Verzuim op de werkvloer deel 2

Verzuim 27 minuten12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggeve...

Verzuim op de werkvloer deel 1

Verzuim 15 minuten12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggeve...

Burn-out voorkomen

Burn-out 21 minuten26-02-2014

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen ku...