Infographics

Staat de ketenregeling nog een tijdelijk contract toe?

Arbeidsovereenkomst 08-02-2024

Door de ketenregeling is het werken op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet tot in het oneindige mogelijk. Welke mogelijkheden hebben werkgevers...

Een webinar organiseren

Zakelijke communicatie 06-02-2024

Wilt u een seminar van uw organisatie bereikbaar maken voor een groter publiek, dat bijvoorbeeld verder weg woont of thuiswerkt? Organiseer dan een webinar! Technisch...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen 06-02-2024

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...

Uitzonderingen op minimumloon

Minimumloon 01-02-2024

Werkgevers zijn verplicht om werknemers minstens het wettelijk minimumloon te betalen dat bij hun leeftijd hoort. Er zijn echter twee situaties waarin dat niet hoeft:...

Cafetariaregeling of keuzebudget

Beloning 01-02-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen in deze krappe arbeidsmarkt voor een werknemer net het verschil maken. Er zijn diverse manieren om werknemers regie te geven over...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Sociale verzekeringen 31-01-2024

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Herplaatsingsplicht

Ontslag 29-01-2024

Voor een ontslag wegens reorganisatie of na twee jaar arbeidsongeschiktheid moet werkgever aannemelijk maken dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan...

Eisen aan de thuiswerkvergoeding

Thuiswerken en hybride werken 25-01-2024

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding verstrekken. Per 1 januari 2024 kunnen werkgevers maximaal € 2,35 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte...

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Aangifte loonheffingen 25-01-2024

Sinds 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald)...

Ramadan 2024

Arbeidstijden 24-01-2024

Ramadan is een vastenmaand waarin moslims niet eten, drinken, roken of vrijen tussen zonsopkomst en zonsondergang. De start en het eind van de vastentijd...