Maximumdagloon bedraagt in de eerste helft van 2018 € 209,26

12 december 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 is het maximumdagloon dat UWV aan uitkeringen uitbetaalt, bepaald op € 209,26 per dag. Dat staat in de rekenregels voor 2018 die de Belastingdienst onlangs heeft gepubliceerd.

In de rekenregels 1 januari 2018 staan niet alleen de tarieven voor de loonheffingen voor 2018 en het wettelijk minimumloon voor de eerste helft van 2018 (tool), maar ook de daarmee samenhangende verhoging van het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2018 € 209,26 per dag en € 54.616,86 op jaarbasis.

Werkgever moet loon aanvullen bij zwangerschapsverlof

Voor uw organisatie is het maximumdagloon relevant omdat dit het maximale bedrag is dat UWV aan werknemers uitbetaalt bij uitkeringen op grond van bijvoorbeeld de WGA, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO). Als een werkneemster bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof is, neemt UWV dus niet méér dan € 209,26 per dag voor haar rekening. Ligt het loon van de werkneemster hoger, dan is het gebruikelijk dat de werkgever dit aanvult tot het gebruikelijke loon.  

Net als UWV maximeren op maximumdagloon

Op grond van de WAZO is de werkgever niet verplicht om meer dan het maximumdagloon te vergoeden als een werkneemster met zwangerschapsverlof is. Het is toegestaan om de loondoorbetaling – net als bij UWV – te maximeren op het maximumdagloon. Dit moet dan wel via de cao of individuele arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen.