Rekenen met nieuwe regels vanaf 1 juli

5 juni 2015 | Door redactie

De nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn onlangs gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin staan onder meer de nieuwe maximumdaglonen en uitkeringsbedragen.

Zoals u in het nieuwsartikel 'Minimumlonen per 1 juli 2015 gepubliceerd' al kon lezen, wordt het minimumloon per 1 juli 2015 0,4% hoger. Vanaf die dag moet u werknemers van 23 jaar en ouder die fulltime werken minimaal € 1.507,80 uitbetalen. Door de stijging van het minimumloon stijgt ook het maximumdagloon van de WAO-, WIA-, WW- en ZW-uitkering met 0,4%. De nieuwe bedragen zijn opgenomen in de Rekenregels juli 2015 (pdf).

Maximumpremieloon wijzigt niet

Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2015 € 199,95. Op jaarbasis is dat € 52.186,95. Dit is de maximale WAO-, WIA-, WW- of ZW-uitkering waarop een (ex-)werknemer recht heeft. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen blijft ongewijzigd. Het maximumpremieloon bedraagt per 1 juli 2015 nog steeds € 199,90 per dag en op jaarbasis € 51.976,00.
De rekenregels gelden zowel voor automatische berekening via een salarispakket als voor situaties waarin de witte en groene tabellen niet van toepassing zijn. De leverancier van uw salarispakket verwerkt de wijzigingen automatisch. 

Bijlagen bij dit bericht