Teruggaaf basispremie WAO/WIA is definitief

20 december 2013 | Door redactie

Nu de Eerste Kamer het Belastingplan 2014 heeft goedgekeurd, is de gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie WAO/WIA een feit. Mogelijk ontvangt uw onderneming het bedrag nog dit jaar van de Belastingdienst retour.

Op woensdag 18 december stemde de Eerste Kamer in met het Belastingplan 2014 en een aantal andere maatregelen die op Prinsjesdag werden voorgesteld. Dat maakt deze wetgeving definitief. Eén van de maatregelen uit het Belastingplan is de eenmalige teruggaaf van een deel van de basispremie WAO/WIA die uw onderneming in 2013 afdroeg. U las hierover al eerder in het bericht ‘Eenmalige teruggaaf sociale premies in 2014’.

Peildatum voor teruggaaf is 30 september 2013

In afwachting van het besluit van de Eerste Kamer had de Belastingdienst de beschikkingen voor de eenmalige teruggaaf al klaarstaan. Voor het vaststellen van de grondslag voor de teruggaaf is als peildatum 30 september 2013 gebruikt.
Het bedrag dat u op die datum over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 had aangegeven in de rubriek ‘basispremie WAO/IVA/WGA’ is het uitgangspunt voor de teruggaaf. Heeft u daarna aangiftes en correctie over het eerste half jaar van 2013 gedaan, dan tellen die niet mee. Hanteert uw onderneming een tijdvak van vier weken voor de loonaangifte, dan herleidt de fiscus de premie. Van deze grondslag krijgt u 28,82% van de Belastingdienst retour. Dit is ter compensatie van de eerdere verhoging van de sectorpremie.

Teruggaaf waarschijnlijk deze maand nog verwerkt

Het streven is om de teruggaaf deze maand nog over te maken. Voordat de Belastingdienst de teruggaaf uitkeert, wordt eerst wel gecontroleerd of uw onderneming nog openstaande schulden heeft. Daar zal de teruggaaf dan mee verrekend worden.
Als bij de fiscus geen rekeningnummer bekend is om de teruggaaf op te storten, ontvangt u hierover een brief. Als uw onderneming jaaraangifte doet, krijgt u de teruggaaf in de loop van 2014.