Stel uw zakelijke vraag aan:

Richard Broer

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

Organisatie: Cintea

Gespecialiseerd in: medezeggenschap en vaardigheden voor management en medewerkers, teambuilding. Organiseren medezeggenschapswerk. Works Councils in English. Works Councils in Multi National organizations.

Stel mij een vraag

Cintea’s visie op medezeggenschap:
Iedere organisatie, dus ook die van jou en van ons, is gestart vanuit - en met - een bedoeling. Bijvoorbeeld patiënten gezond maken, zorg bieden, voorzien in ICT oplossingen, producten/diensten ontwikkelen en produceren of burgers van dienst zijn in de samenleving. Samen met je collega’s werk je aan doelen die bijdragen aan die bedoeling. Jij en je collega’s vormen tezamen de organisatie. Daarom is het van belang dat je jezelf betrekt bij en invloed uitoefent op belangrijke besluiten in je organisatie. Want belangrijke besluiten zijn van invloed op jou en je collega’s, de organisatie van je werk, je werkplezier, je baanzekerheid of je toekomst. Medezeggenschap, met de WOR als steunstructuur, helpt je om in samenwerking met de bestuurder gestructureerd, constructief en proactief invloed te hebben op ontwikkelingen in je organisatie. Medezeggenschap die bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie. Daar lopen wij warm voor.

Meer informatie

Ervaring:
Als communicatie/vaardigheidstrainers sinds: 1987
Als trainer managementvaardigheden sinds: 1994
Als medezeggenschapper: 1997
Als trainer medezeggenschap sinds: 2003

Heeft gewerkt met:

 • SWOV
 • Philips
 • Liberty Global
 • Canal Company (Stromma Nederland)
 • Yves Rocher Nederland
 • Haags werkbedrijf
 • FP Ruys

Heeft gewerkt voor:

 • Cintea (sinds 2020)
 • Stavoor/Dasmo (2016-heden)
 • TPAST (2012 - 2016) 
 • FNV Formaat (2003-2012)
 • BT learning solutions (1994-2003)

Stel mij een vraag