E-learning

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2020

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...