E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Wet verbetering poortwachter 13 minuten02-10-2017

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan d...

Wet DBA

Wet DBA 6 minuten14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...