Infographics

Hoe berekent u het gebruikelijk loon van de dga?

Gebruikelijk loon 05-01-2024

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?