Nieuws

or

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

OR | 17-06-2019 | Achterban van de OR

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

or

OR moet regelmatig rapporteren aan achterban

OR | 12-06-2019 | Achterban van de OR

Het rapporteren aan de achterban is wettelijk vastgelegd. De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de agenda van...

or

Anonieme klachtenlijn voor ontevredenheid

OR | 29-05-2019 | Achterban van de OR

Signaleert de ondernemingsraad (OR) ontevredenheid onder de achterban, dan kan de OR de bestuurder ongevraagd adviseren om tot verbetering t...

or

Van het werkgeluk van de achterban een OR-speerpunt maken

OR | 26-09-2018 | Achterban van de OR

In de week van het werkgeluk doet de OR er goed aan om het thema werkgeluk ook eens op de agenda van de OR-vergadering te zetten. Gelukkige...

or

Bijna één op de vijf Nederlandse werknemers is vakbondslid

OR | 25-06-2018 | Achterban van de OR

Van alle werknemers in Nederland was tussen 2012 en 2016 19% lid van een vakbond. De leden bevinden zich vooral onder werknemers van 55 tot...

or

OR Chemours spreekt zich uit namens werknemers

OR | 16-08-2017 | Achterban van de OR

De ondernemingsraad van het chemiebedrijf Chemours heeft namens de werknemers een brief gestuurd aan onder andere de provincie Zuid-Holland....

or

OR kan autonomie werknemers vergroten

OR | 03-07-2017 | Achterban van de OR

Werknemers die invloed hebben op de invulling van hun eigen dagelijkse werk, ervaren vaak meer werkplezier. Ook de ondernemingsraad (OR) spe...

or

OR informeert én communiceert naar achterban

OR | 21-06-2017 | Achterban van de OR

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de werknemers bij de bestuurder. Via agenda’s en verslagen blijft de achterban op de ho...

or

OR communiceert notulen naar achterban

OR | 05-09-2016 | Achterban van de OR

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gespre...

or

Hoe zichtbaar is uw OR bij de achterban?

OR | 22-07-2016 | Achterban van de OR

OR'en zijn niet in elke organisatie even zichtbaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 blijkt dat 15% van de 46.000 ondervr...