Nieuws

a

Speerpunten Jaarplan 2018 Inspectie SZW

Arbo | 19-12-2017 | Inspectie SZW

De economie trekt aan en dat heeft ook nadelen. Namelijk meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Hoe dat zit, legt inspectie...

fa

MKB-Nederland dringt aan op aanpakken verpandingsverbod

Financiële administratie | 01-12-2017 | Marketing

Nu de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer wordt behandeld, dringt MKB-Nederland er op aan het gebruik...

bv

Ondernemers: geen bezuiniging op aanpak bedrijfsboeven

Ondernemen | 28-11-2017 | Cybercrime

De Tweede Kamer moet de voorgenomen bezuinigingen op de aanpak van criminaliteit tegen ondernemingen blokkeren, vindt MKB-Nederland. De onde...

b

Onderwijs vernieuwd en verbeterd

Non-profit | 10-10-2017 | Prinsjesdag

Het regeerakkoord bevat een flink aantal wijzigingen voor het onderwijs. Zo is het toezicht vernieuwd, wordt er budget vrijgemaakt voor verb...

s

Weer uitstel voor nieuwe beslagvrije voet

Salarisadministratie | 27-09-2017 | Loonbeslag

De nieuwe beslagvrije voet, die al enige tijd wordt voorbereid, gaat in per 2019. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale...

hr

Overzicht personeelsmaatregelen Prinsjesdag 2017

HR | 21-09-2017 | Personeelsdossier

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Hoewel het om een ‘beleidsarme’ begroting gaat, st...

fa

Nieuw subsidieloket Invest-NL start per 2018

Financiële administratie | 21-09-2017 | Personeelssubsidies

Veel subsidieaanvragen verlopen volgens de Prinsjesdagplannen per 2018 via een nieuw loket: de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsin...

bv

Cybercriminelen in mkb te lijf met informatiecentrum

Ondernemen | 19-09-2017 | Cybercrime

Nederland gaat de strijd tegen cybercriminaliteit onder meer aan met een ‘Digital Trust Centre’. Mkb-ondernemers kunnen daar aankloppen voor...

hr

Wat staat er in de begroting van het ministerie SZW?

HR | 19-09-2017 | Verlofregelingen

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden een aantal maatregelen bevestigd die eerder al waren aa...

bv

Grootaandeelhouders blijven nog iets langer anoniem

Ondernemen | 19-09-2017 | Familiebedrijven

Grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen kunnen nog even opgelucht ademhalen. Het onder veel ondernemers gewraakte 'UBO-register' w...