Nieuws

f

Eigen woning moet naar box 3

Fiscaal | 19-12-2019 | Eigen woning

De eigenwoningregeling is afgelopen jaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de regeling doelmatig is maar wel veel te complex. Een h...

f

Percentage eigenwoningforfait voor 2020 wordt 0,60%

Fiscaal | 17-09-2019 | Eigen woning

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2019: € 1.080.000) gaat het percentage voor het eigenwoningforfait dat n...

b

Stimuleren van de bouw van (tijdelijke) woningen

Non-profit | 17-09-2019 | Eigen woning

Om de bouw van (tijdelijke) woningen te stimuleren, stelt het kabinet met het Belastingplan 2020 voor om binnen de verhuurderheffing twee ma...

f

Alleen hypotheekrente aftrekken in jaar dat rente is betaald

Fiscaal | 21-03-2019 | Eigen woning

Een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting (IB) die vanwege bijzondere omstandigheden zijn hypotheekrente in een ander jaar wil aftre...

f

Centrale levensplaats bepaalt aftrek kosten woning

Fiscaal | 25-02-2019 | Eigen woning

Een woning is pas een hoofdverblijf als het bij deze woning om de centrale levensplaats van de belastingplichtige gaat. Dan pas mag hij dus...

f

Eigenwoningforfait in 2019 lager, maximale aftrek wordt 49%

Fiscaal | 31-12-2018 | Eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 gaat in 2019 met 0,05% dalen ten opzichte van 2018...

f

Een voordeel behalen door hypotheekrente vooruit te betalen

Fiscaal | 29-11-2018 | Eigen woning

Voor belastingplichtigen die verwachten in 2019 een lager inkomen te ontvangen, waardoor ze in een lager tarief voor de inkomstenbelasting g...

f

Percentage eigenwoningforfait in 2020 0,15% lager

Fiscaal | 13-08-2018 | Eigen woning

In het Belastingplan 2019 wordt waarschijnlijk opgenomen dat voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (bedragen 20...

f

Zonnepanelen zorgen voor een hogere WOZ-waarde

Fiscaal | 26-04-2018 | Eigen woning

Zonnepanelen die op een huis zijn geplaatst moeten als onroerend worden beschouwd en tellen daarom mee voor de WOZ-waarde. Dit heeft Hof Arn...

f

Een miljoen huishoudens dupe van afschaffing Wet Hillen

Fiscaal | 01-02-2018 | Eigen woning

Bijna een miljoen Nederlandse huishoudens maakte in 2016 gebruik van de Wet Hillen. Het ging hierbij om een vrijstelling van belasting van i...