Nieuws

b

Minder collectanten door corona

Non-profit | 25-11-2020 | Fondsenwerving

Het zijn nog steeds zware tijden voor veel goede doelen. Collecteren is voor non-profitorganisaties lastig, omdat collectanten liever niet l...

b

Normen erkenningsregeling zijn op punten gewijzigd

Non-profit | 18-11-2020 | Goede doelen

Uw organisatie moet voldoen aan bepaalde normen om in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving...

b

Aandacht voor donateurs groeit steeds meer

Non-profit | 11-11-2020 | Fondsenwerving

Donateursgerichte fondsenwerving krijgt steeds meer aandacht binnen non-profitorganisaties. Organisaties scoren daar ook steeds beter op. Di...

b

Flinke stijging van de opbrengsten uit nalatenschappen

Non-profit | 04-11-2020 | Fondsenwerving

De opbrengst uit nalatenschappen maakt nog altijd een flinke groei door. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. Dit blijkt uit de eers...

b

Daling van donateursvertrouwen zet verder door

Non-profit | 28-10-2020 | Fondsenwerving

In het derde kwartaal van 2020 is een verdere daling te zien van het donateursvertrouwen. De index voor het donateursvertrouwen daalde van -...

b

Nieuw protocol voor werving in publieke ruimte

Non-profit | 14-10-2020 | Fondsenwerving

Het coronavirus heeft nog steeds een grote invloed op de fondsenwerving van uw organisatie. De brancheorganisaties van wervingsbureaus, Vere...

b

Stabiel beeld bij grote goede doelen in 2019

Non-profit | 07-10-2020 | Fondsenwerving

De grote goede doelen hebben het vorig jaar goed gedaan. De totale inkomsten bedroegen bijna € 1,8 miljard. Een groot deel van dat bedrag we...

b

Voorstel ruimere klantrelatie in opt-insysteem

Non-profit | 30-09-2020 | Goede doelen

De aanpassing van de Telecommunicatiewet en invoering van een opt-insysteem heeft al de nodige irritatie opgeroepen bij goede doelen. Tweede...

b

Geen aftrek meer van contante giften

Non-profit | 15-09-2020 | Goede doelen

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar per 1 januari 2021. Daarnaast past het kabinet de regeling voor algemeen nut beogende instellingen...

b

Kritiek op opt-in voor huis-aan-huis-promotie

Non-profit | 02-09-2020 | Fondsenwerving

Organisaties hebben op dit moment de mogelijkheid om ongeadresseerd reclamedrukwerk te verspreiden. Recent is in 5 lidstaten van de Europese...