Nieuws

b

Verschillen generaties van belang voor fondsenwerving

Non-profit | 17-02-2021 | Fondsenwerving

Het geefgedrag van mensen verschilt per generatie. De nieuwe generatie ouderen (babyboomers) denkt anders over doneren aan goede doelen dan...

b

Publicatieplicht ANBI kan via CBF-Erkenningspaspoort

Non-profit | 10-02-2021 | ANBI

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren...

b

Tweede Kamer akkoord met invoering opt-insysteem

Non-profit | 27-01-2021 | Fondsenwerving

De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat er een opt-insysteem voor telemarketin...

b

Donateursvertrouwen blijft stabiel eind 2020

Non-profit | 20-01-2021 | Fondsenwerving

Corona en de nieuwe lockdown hebben geen invloed gehad op het donateursvertrouwen in het vierde kwartaal. De index voor het donateursvertrou...

b

Zorgvuldige afweging opstarten huis-aan-huiswerving

Non-profit | 06-01-2021 | Fondsenwerving

De wervingsbureaus en goede doelen hebben bij de start van de tweede lockdown op 15 december besloten om de werving tijdelijk op te schorten...

b

Collecte van uw goede doel kan nog in de vrije weken

Non-profit | 30-12-2020 | Fondsenwerving

Heeft uw organisatie al een collecte gepland voor volgend jaar? In het collecterooster kan uw organisatie terugvinden welke weken nog vrij z...

b

Einde aan fraude herroepelijke schenkingen per 2021

Non-profit | 16-12-2020 | Goede doelen

Fraudeurs maken gebruik van herroepelijke schenkingen om fiscale fraude te plegen. De Belastingdienst wil deze manier van fraude harder aanp...

b

Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

Non-profit | 02-12-2020 | Fondsenwerving

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse polit...

f

Doe uw voordeel met de eindejaarstips voor het mkb!

Fiscaal | 01-12-2020 | Corona-advies

Het bizarre coronajaar 2020 loopt bijna op z’n eind. Maar vóór de oliebollen en de vuurwerkloze jaarwisseling valt er misschien nog wel wat...

b

Minder collectanten door corona

Non-profit | 25-11-2020 | Fondsenwerving

Het zijn nog steeds zware tijden voor veel goede doelen. Collecteren is voor non-profitorganisaties lastig, omdat collectanten liever niet l...