Nieuws

hr

Oproep om werknemers meer uren te laten werken

HR | 22-09-2022 | Arbeidsovereenkomst

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN riepen werkgevers onlangs op om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Mee...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 02-08-2022 | Overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

hr

Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

HR | 26-07-2022 | Overwerk

Sommige werknemers hebben recht op een overurentoeslag als zij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd overschrijden. Als binnen...

s

Wanneer lage WW-premie herzien bij overwerk?

Salarisadministratie | 15-06-2022 | Sociale verzekeringen

Als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 20...

s

Loon uit overwerk in de aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 24-02-2022 | Aangifte loonheffingen

Als een werknemer overwerkt, moet een werkgever het loon voor dit overwerk op de juiste manier verwerken in de aangifte loonheffingen. De ve...

s

Nabetaling vakantiegeld vanwege overwerk

Salarisadministratie | 15-09-2021 | Vakantiegeld

Het loon dat een werknemer krijgt voor overwerk, maakt onder voorwaarden deel uit van het loon dat de werknemer ontvangt tijdens zijn vakant...

or

Heeft OR instemmingsrecht bij tijdelijk overwerk?

OR | 29-03-2021 | Overwerk

Moet een werkgever die werknemers tijdelijk wil laten overwerken zich houden aan de bepalingen in de inmiddels verlopen cao of heeft hij ins...

hr

Werknemer heeft recht op vergoeding overwerkuren

HR | 23-03-2021 | Overwerk

Als de werkgever in de arbeidsovereenkomst vastlegt dat hij overuren niet betaalt, betekent dit niet dat de werknemer per definitie geen rec...

s

Geen herziening WW-premie nodig bij overwerk in 2020

Salarisadministratie | 15-09-2020 | Sociale verzekeringen

Werkgevers hoeven over 2020 de lage WW-premie niet te herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Dit heeft het kabinet onlang...

or

OR pleit voor gelijkheid bij bonussen

OR | 12-08-2020 | Beloning

Werkgevers kunnen de extra inzet die veel werknemers door de coronacrisis leveren, ook extra belonen. De OR doet er goed aan om in dat geval...