Nieuws

s

Loonstroken stikken van fouten in vakantiebijslag

Salarisadministratie | 29-07-2019 | Loonadministratie

Veel werknemers krijgen dit jaar minder vakantiebijslag dan waar zij recht op hebben. Dat komt vooral doordat werkgevers overwerkuren ten on...

hr

Wetsvoorstel voor nieuwe detacheringsregels gepubliceerd

HR | 24-05-2019 | Buitenlandse werknemers

Een gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats: dat is het uitgangspunt van de herziene richtlijn voor detacheringen binnen de...

a

EU-hof eist invoering prikklok

Arbo | 23-05-2019 | Arbeidstijden

Organisaties moeten een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem hebben voor het vastleggen van de dagelijkse arbeidstijd van werkneme...

a

Nachtdienst tijdens zwangerschap alleen bij dringende reden

Arbo | 10-05-2019 | Zwangerschap

Uw organisatie mag zwangere medewerksters in principe niet verplichten om tussen 00.00 uur en 06.00 uur te werken. Om de medewerkster toch e...

or

Rechter laat werknemers Shell staken

OR | 24-04-2019 | Staken

Shell kan de acties van werknemers bij de chemische fabriek van Shell in Moerdijk niet tegenhouden. Dat besliste de rechter in een kort gedi...

s

Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger

Salarisadministratie | 17-04-2019 | Minimumloon

Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli voor de tweede keer een flinke stap verhoogd. Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het...

mt

Uitstelgedrag bij werknemers herkennen en afleren

Management | 06-03-2019 | Timemanagement

Uitstelgedrag heeft vaak te maken met perfectionisme. Als een werknemer goed werk wil afleveren, is daar op zich niets mis mee. Maar legt hi...

s

Alleen via cao afwijken van minimumloon bij overwerk

Salarisadministratie | 07-01-2019 | Minimumloon

Als werknemers méér werken dan hun contracturen, hebben ze voor die extra uren ook recht op loon. Ze moeten sinds 1 januari 2018 gemiddeld g...

s

WW-premie flexkrachten straks altijd 5 procentpunten hoger

Salarisadministratie | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink op de schop. Hoe dit in de praktij...

mt

Overwerk hakt er harder in dan managers denken

Management | 26-09-2018 | Overwerk

Managers denken slechts om een klein offer te vragen als ze hun medewerkers vragen om over te werken of ook buiten werktijd bereikbaar te zi...