Nieuws

s

Opname levenslooptegoed 2021 in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 24-02-2021 | Aangifte loonheffingen

Voor levenslooptegoed dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment vervroegd van 31 december 2021 naar 1 nove...

s

Bijlage over corona bij Handboek Loonheffingen 2020

Salarisadministratie | 22-02-2021 | Corona-advies

De Belastingdienst heeft bij het Handboek Loonheffingen een bijlage gepubliceerd met alle voor de loonheffingen relevante coronamaatregelen...

hr

Cao bepaalt wanneer het onwerkbaar weer is

HR | 09-02-2021 | Cao

In de cao kunnen regels staan voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Voorbeelden voor het vervallen van de loondoorbetalingsplicht van w...

s

Definitie inkomstenverhouding uitgesteld tot 2023

Salarisadministratie | 04-02-2021 | Aangifte loonheffingen

De invoering van de nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding is een jaar uitgesteld en gaat nu waarschijnlijk in per 1 januari 20...

s

Echt geen zakelijk gebruik auto bij arbeidsongeschiktheid

Salarisadministratie | 01-02-2021 | Auto van de zaak

Bij het einde van de dienstbetrekking, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of loonbaanonderbreking is geen sprake meer van zakelij...

hr

Vakbonden willen extra verlof voor werkende ouders

HR | 15-01-2021 | Vakantiedagen

De vakbonden hebben afgelopen week het kabinet gevraagd met extra verlofmaatregelen te komen die werkende ouders moeten ontlasten tijdens de...

bv

Dga met management-bv toch verplicht verzekerd

Ondernemen | 11-01-2021 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Drie ondernemers die dachten dat ze door een constructie met management-bv’s geen premies voor de werknemersverzekeringen hoefden af te drag...

s

Gevolgen van Brexit voor loonbelasting en premies

Salarisadministratie | 07-01-2021 | Aangifte loonheffingen

De onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben nog nèt op tijd een handelsakkoord opgeleverd. Het a...

s

Wetsvoorstel gedifferentieerde Aof-premie aangenomen

Salarisadministratie | 16-12-2020 | Premies werknemersverzekeringen

Het wetsvoorstel voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie is door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt ook he...

s

Publicatie van de rekenregels per 1 januari 2021

Salarisadministratie | 30-11-2020 | Aangifte loonheffingen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Door de stijging van het wettelijk minimumloon...