Nieuws

s

Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

Salarisadministratie | 30-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)w...

s

Vier manieren voor corrigeren van de loonaangifte

Salarisadministratie | 25-04-2018 | Aangifte loonheffingen

Dinsdag 1 mei is de uiterste dag dat uw organisatie het recht op een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel veilig kan stellen door cor...

s

Hogere uitstroom bij eigenrisicodragers voor de WGA

Salarisadministratie | 20-04-2018 | Eigenrisicodragerschap

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de WGA, is de kans groter dat langdurig zieke werknemers op termijn weer herstellen en dus uits...

s

WAB maakt sectorindeling compleet overbodig

Salarisadministratie | 16-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als het aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ligt, worden ook de Whk-premies voor kleine en middelgrote bedrijven per 2020 niet meer (dee...

s

Hervorming WW-premie brengt nieuwe plichten met zich mee

Salarisadministratie | 12-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De plannen uit het conceptvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor de hervorming van de WW-premie brengen nieuwe administratieve verpl...

s

WAB keert premieheffing WW binnenstebuiten

Salarisadministratie | 11-04-2018 | Premies werknemersverzekeringen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW) compleet hervormen. De 72 verschillende...

s

Handboek Loonheffingen 2018 met register nu beschikbaar

Salarisadministratie | 26-03-2018 | Handboek Loonheffingen

De pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2018 is eindelijk beschikbaar! Zoals ieder jaar heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregi...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 29-01-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

s

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Salarisadministratie | 26-01-2018 | Participatiewet

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij d...

s

Vaker lage sectorpremie toepassen in 2018

Salarisadministratie | 24-01-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Sinds 1 januari 2018 staat zwart-op-wit dat de lage sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW) ook geldt voor werknemers die geen vast aanta...