Nieuws

or

Bonden dagen Jumbo voor rechter om stakingsrecht en avr

OR | 10-12-2018 | Staken

De vakbonden hebben Jumbo 17 december voor de rechter gedaagd omdat Jumbo zich in april 2017 niet aan het stakingsrecht heeft gehouden. Ook...

fa

Mkb-ondernemingen minder snel in de verkoop

Financiële administratie | 26-11-2018 | Bedrijfsoverdracht

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wachten langer met de verkoop van de onderneming. Ze willen eerst profiteren van de huidige econo...

a

Werknemers in vaste dienst vaker psychisch moe van het werk dan flexwerkers

Arbo | 20-11-2018 | PSA

Het aantal werknemers dat zich ten minste één paar keer maand psychisch vermoeid voelt door het werk, lag in 2017 hoger (16%) dan in 2015 (1...

s

Het verschil: uitzendkracht en payrollmedewerker

Salarisadministratie | 14-11-2018 | Flexwerkers

Heeft uw organisatie niet de mogelijkheid om extra werknemers in dienst te nemen? Dan kan het werken met uitzendkrachten uitkomst bieden. Al...

hr

WAB gepubliceerd: wijzigingen in arbeidsrecht per 2020

HR | 08-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is naar buiten gebracht. In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel overeen met de eerdere conceptve...

hr

Zelf ontslag nemen en toch een WW-uitkering krijgen

HR | 11-10-2018 | Werkloosheidswet (WW)

Een voorwaarde voor een WW-uitkering is dat de aanvrager niet verwijtbaar werkloos is geworden. In de praktijk blijkt UWV deze voorwaarde on...

a

Werk maken van fatsoenlijk werk op World Day for Decent Work

Arbo | 02-10-2018 | Arbeidsomstandigheden

Gezond werk en veilige werkomstandigheden voor een fatsoenlijk loon. Dat is de boodschap van World Day for Decent Work op 7 oktober 2018. Or...

hr

Hof keurt payrollconstructie af voor omzeilen ketenbepaling

HR | 25-09-2018 | Flexwerkers

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een werkgever teruggefloten die de ketenbepaling probeerde te omzeilen met een payrollconstructie. Een w...

s

Zieken zonder werk gaan er per 2020 op achteruit

Salarisadministratie | 18-09-2018 | Prinsjesdag

Voor werklozen die op of na 1 januari 2020 recht krijgen op een Ziektewetuitkering, telt de ZW-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de...

a

Effect no-riskpolis arbeidsbeperkten moet omhoog

Arbo | 14-09-2018 | No-riskpolis

De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers over de streep te trekken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkg...