Nieuws

b

Handhaving UBO-register kan ook goede doelen treffen

Non-profit | 01-06-2022 | Non-profit

De overheid is recent gestart met het handhaven van de registratie in het UBO-register. Verenigingen, stichtingen en goede doelen vallen ook...

b

Inzicht in coronajaar 2020 bij erkende goede doelen

Non-profit | 25-05-2022 | Goede doelen

Het eerste coronajaar heeft vooral gezorgd voor minder bestedingen bij goede doelen. Er zijn geen grote dalingen of stijgingen van inkomsten...

b

Brandbrief over bancaire uitsluiting goede doelen

Non-profit | 11-05-2022 | Stichting en vereniging

Bancaire uitsluiting is nog steeds een groot probleem voor stichtingen en verenigingen. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben d...

b

Verklaring voor afzien van vrijwilligersvergoeding

Non-profit | 20-04-2022 | Vrijwilligers

Een vrijwilliger komt meestal in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Het is mogelijk om van deze vergoeding af te zien. De vrijwill...

b

Minister staat open voor gesprek over sectorbrede VOG

Non-profit | 09-03-2022 | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Uit het in 2018 opgestelde actieplan integriteit bleek dat er behoefde was aan een sectorbrede verklaring omtrent het gedrag (VOG). Op dat m...

b

Petitie tegen onnodige regeldruk non-profitorganisatie

Non-profit | 16-02-2022 | Non-profit

Bestuurders van non-profitorganisaties krijgen te maken met veel wet- en regelgeving. Dit maakt het werk extra complex en moeilijk. De petit...

or

Tijd dringt voor Wet bescherming klokkenluiders

OR | 14-02-2022 | Klokkenluidersregeling

De vertraging bij de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders kan Nederland duur komen te staan. De overheid moet dus haast maken met...

b

Onbelaste vrijwilligersvergoeding 2022 blijft € 1.800

Non-profit | 13-01-2022 | Vrijwilligers

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2022 € 1.800. Dit blijkt uit de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022...

or

Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders gewijzigd

OR | 12-01-2022 | Klokkenluidersregeling

De Tweede Kamer heeft in december vorig jaar kritiek geuit op het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. De Kamer vond het voorstel te...

b

Doelbesteding van goede doelen blijft gelijk in 2020

Non-profit | 05-01-2022 | Goede doelen

In 2020 is het totale bestedingsbedrag van goede doelen licht gezakt ten opzichte van 2019 (-5%). Het totale bedrag kwam uit op € 2,742 milj...