Nieuws

s

WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook

Salarisadministratie | 21-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 werkelijkheid wordt, brengt dat extra administratieve rompslomp voor de salarisadministrate...

hr

WAB: werkgever moet oproepkracht vaste arbeidsomvang geven

HR | 20-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 ingaat, moeten werkgevers binnen een maand een aanbod doen voor een vaste arbeids...

s

WW-premie flexkrachten straks altijd 5 procentpunten hoger

Salarisadministratie | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt goedgekeurd, gaat per 2020 het systeem van WW-premies flink op de schop. Hoe dit in de praktij...

hr

Regels van Wet arbeidsmarkt in balans verder uitgewerkt

HR | 15-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op internetconsultatie.nl zijn conceptregelingen gepubliceerd waarin enkele bepalingen van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zij...

hr

Langere proeftijd maakt vast contract tijdelijk contract?

HR | 09-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Eén van de opvallende maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de verruiming van de mogelijkheden voor een langere proeftijd....

hr

WAB gepubliceerd: wijzigingen in arbeidsrecht per 2020

HR | 08-11-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is naar buiten gebracht. In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel overeen met de eerdere conceptve...

or

Beroepsrecht benutten voor adviesplichtige kwesties

OR | 02-11-2018 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Een goede relatie tussen OR en bestuurder is belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Het kan voorkomen dat er bij een adviesaanvraag t...

b

Salarisnorm topfunctionarissen stijgt in 2019 naar € 194.000

Non-profit | 19-09-2018 | Wet normering topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2019 mogen topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan € 194.000. Daarnaast is het bezoldigingsmaxi...

hr

WAB in het najaar 2018 naar de Tweede Kamer

HR | 18-09-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet stuurt het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dit najaar naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet het voor wer...

hr

Wetsvoorstel wijziging payrollregels krijgt te weinig steun

HR | 14-09-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het initiatiefwetsvoorstel dat de rechten van payrollwerknemers moet verbeteren. De coalitiep...