Nieuws

a

Meer stress en fysieke risico’s op Europese werkvloeren

Arbo | 25-05-2023 | Arbeidsomstandigheden

Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft een rapport uitgebracht met trends en relevante ontwikkelingen. Hoew...

a

Verbetering duurzame inzetbaarheid door amplitie

Arbo | 23-05-2023 | Duurzame inzetbaarheid

Voor de arboprofessional is preventie belangrijk om werknemers gezond en tevreden aan het werk te houden. Daarbij wordt een steeds groter be...

or

Rol OR bij beleid extreme weersomstandigheden

OR | 05-05-2023 | Arbeidsomstandigheden

Deskundigen voorspellen dat de klimaatveranderingen steeds vaker zullen leiden tot extreme weersomstandigheden. Dat vergroot het risico op a...

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 03-05-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Speciale RI&E voor gebruik van cobots en robots

Arbo | 26-04-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Op de werkvloer worden steeds vaker robots en cobots ingezet om werkzaamheden over te nemen of samen met werknemers uit te voeren. Deze inte...

a

Hulpmiddelen voor bewust omgaan met fysieke belasting

Arbo | 25-04-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een veilige werksituatie. De werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden...

a

Uitlener en inlener krijgen gedeelde zorgplicht

Arbo | 20-04-2023 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Om de arbeidsomstandigheden van ter beschikking gestelde werknemers te verbeteren, krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever...

a

Is er verschil tussen de begrippen gevaar en risico?

Arbo | 04-04-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Arboverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en op hun werk geen gevaar lopen. Of geen...

a

Werkgevers en werknemers te nonchalant over valgevaar

Arbo | 28-03-2023 | Arbeidsongeval

Vallen van een hoogte staat in de top vijf van ernstige arbeidsongevallen. Vandaar dat de Arbeidsinspectie regelmatig controles uitvoert op...

m

Aansprakelijkheid tijdens het bedrijfsuitje

Management | 22-03-2023 | Leidinggeven

Gezellig samen op stap gaan met de hele organisatie is goed voor de onderlinge samenwerking. Een leuk bedrijfsuitje kan echter ook risico’s...