Nieuws

s

Vrije vergoedingen bij buitenlandse dienstreis aangepast

Salarisadministratie | 07-10-2019 | Zakenreizen

Als een werknemer voor zijn werk in het buitenland is, kan hij onder voorwaarden een onbelaste vaste vergoeding krijgen. In de Reisregeling...

s

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak per 2020 7%

Salarisadministratie | 17-09-2019 | Fietsregeling

Per 1 januari 2020 komt er een forfaitaire bijtelling voor terbeschikkinggestelde fietsen. Werkgevers tellen vanaf die datum 7% van de waard...

s

Grenzen kleine en grote werkgevers voor Whk 2020 bekend

Salarisadministratie | 04-09-2019 | Premies werknemersverzekeringen

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) hangt af van de grootte van de organisatie. UWV heeft onlang...

s

Normbedragen voor de loonheffingen 2019 op een rij

Salarisadministratie | 21-12-2018 | Tarieven 2019

De vaste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen worden in de praktijk meestal jaarlijks naar boven bijge...

f

Tarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2019 definitief

Fiscaal | 19-12-2018 | Tarieven 2019

Op 18 december 2018 is het Belastingplan 2019 afgehamerd door de Eerste Kamer. Hiermee zijn de schijflengtes en percentages die in het nieuw...

s

Definitieve sociale premies 2019 gepubliceerd

Salarisadministratie | 27-11-2018 | Tarieven 2019

Ook al zijn de Prinsjesdagstukken nog niet afgehamerd, de sociale premies voor 2019 zijn al openbaar. De tarieven staan in een regeling van...

s

Rekenregels en sociale premies: aanpassingen per 2019

Salarisadministratie | 26-11-2018 | Tarieven 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de nieuwe rekenregels per 1 januari 2019 de gevolgen van de aanpassing van het...

s

Ingrediënten loonheffingskorting 2018 op een rijtje

Salarisadministratie | 29-12-2017 | Tarieven 2019

Met het afhameren van het Belastingplan 2018 door de Eerste Kamer zijn ook de heffingskortingen voor 2018 definitief. In de Nieuwsbrief Loon...

s

Hoe hoog is het tabeltarief voor de eindheffing in 2018?

Salarisadministratie | 28-12-2017 | Tarieven 2019

In bepaalde situaties is het gebruikelijk of verplicht dat uw organisatie de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening neem...

s

In 2018 is maaltijd in bedrijfskantine € 3,35 waard

Salarisadministratie | 28-12-2017 | Tarieven 2019

Het normbedrag dat uw organisatie als belast loon moet behandelen voor een maaltijd in de bedrijfskantine bedraagt in 2018 € 3,35. Daarmee s...