Nieuws

hr

Kan de werkgever een werknemer dwingen om meer te werken?

HR | 10-11-2017 | Arbeidsovereenkomst

Als het werk binnen een organisatie toeneemt, kan een werkgever een werknemer verzoeken om meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echt...

s

Toch niet meer cafeteren met meer- en overuren per 2018

Salarisadministratie | 09-11-2017 | Overwerk

Hoewel het na de publicatie van de Verzamelwet SZW 2018 leek alsof werknemers na 1 januari 2018 onder voorwaarden het loon over overuren en...

s

Hoe hoog wordt het wettelijk minimumloon per 2018?

Salarisadministratie | 19-10-2017 | Minimumloon

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.578 bruto per maand bij een fulltime werkweek. Deze ondergrens geldt vo...

hr

Het verschil: meerwerk en overwerk

HR | 13-10-2017 | Overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwer...

s

In 2018 overgangsregeling voor meerwerk en overwerk

Salarisadministratie | 12-10-2017 | Minimumloon

Hoewel werkgevers straks voor alle gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon moeten gaan betalen, mag van die regel in 2018 nog schri...

s

De regels voor meerwerk en overwerk als er geen cao geldt

Salarisadministratie | 05-10-2017 | Minimumloon

Als een organisatie niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt, moet de werkgever per 1 januari 2018 meteen de nieuwe regels...

s

Nieuwe regels voor betalen stukloon in factsheet

Salarisadministratie | 07-09-2017 | Minimumloon

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het betalen van werknemers op basis van het aantal stuks dat zij verwerken. Denk bijvoorbeel...

hr

Wijziging detacheringsrichtlijn op de lange baan geschoven

HR | 20-06-2017 | Buitenlandse werknemers

De EU-landen hebben geen akkoord bereikt over de herziening van de detacheringsrichtlijn. De wijziging zou ervoor moeten zorgen dat gedetach...

s

Factsheets met nieuwe regels minimumloon gepubliceerd

Salarisadministratie | 02-06-2017 | Minimumloon

De Rijksoverheid heeft drie factsheets gepubliceerd over de nieuwe regels voor meer- en overwerk en het minimumjeugdloon. Twee van die facts...

s

Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

Salarisadministratie | 15-05-2017 | Minimumloon

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijzi...