Nieuws

s

Nieuwe regels voor betalen stukloon in factsheet

Salarisadministratie | 07-09-2017 | Minimumloon

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het betalen van werknemers op basis van het aantal stuks dat zij verwerken. Denk bijvoorbeel...

hr

Wijziging detacheringsrichtlijn op de lange baan geschoven

HR | 20-06-2017 | Buitenlandse werknemers

De EU-landen hebben geen akkoord bereikt over de herziening van de detacheringsrichtlijn. De wijziging zou ervoor moeten zorgen dat gedetach...

s

Factsheets met nieuwe regels minimumloon gepubliceerd

Salarisadministratie | 02-06-2017 | Minimumloon

De Rijksoverheid heeft drie factsheets gepubliceerd over de nieuwe regels voor meer- en overwerk en het minimumjeugdloon. Twee van die facts...

s

Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

Salarisadministratie | 15-05-2017 | Minimumloon

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijzi...

s

Overuren mogen nog tot 2018 in cafetariaregeling

Salarisadministratie | 26-04-2017 | Overwerk

Het uitstel voor de nieuwe regels voor meer- en overwerk betekent dat organisaties nog tot 1 januari 2018 overwerk- en meerwerkloon kunnen i...

s

Overuren langer uitruilen in land- en tuinbouw

Salarisadministratie | 20-04-2017 | Overwerk

Werkgevers en werknemers in de tuinbouw zijn blij dat de nieuwe regels voor meer- en overwerk niet ingaan per 1 juli 2017, maar per 1 januar...

s

Uitstel tot 2018 voor nieuwe regels stukloon

Salarisadministratie | 10-04-2017 | Minimumloon

De nieuwe regels voor het betalen van stukloon en meer- en overwerk gaan toch niet per 1 juli 2017 in, maar per 1 januari 2018. Het uitstel...

a

De kleine lettertjes van de ATW: nachtdiensten

Arbo | 29-03-2017 | Arbeidstijden

’s Nachts werken is voor werknemers belastender dan overdag werken. Er staan daarom in de Arbeidstijdenwet (ATW) aparte regels voor de arbei...

hr

Thuiswerker werkt meer over en mist familie

HR | 26-01-2017 | Thuiswerken

Werknemers die af en toe thuis werken, werken veel vaker over dan werknemers die niet of juist meestal thuis werken. Ook verwaarlozen deze i...

s

Verhoging minimumjeugdloon is definitief

Salarisadministratie | 24-01-2017 | Minimumloon

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimum...