Nieuws

hr

Subsidie voor jongere met Startersbeurs

HR | 22-05-2014

Ook voor de begeleidingskosten van voormalig werkloze jongeren die op basis van een Startersbeurs bij uw organisatie werkervaring opdoen, ka...

hr

Continue screening in de kinderopvang

HR | 24-04-2014 | Vrijwilligers

Uitzendkrachten, vrijwilligers en de meeste stagiairs vallen vooralsnog niet onder de continue screening die sinds vorig jaar in de kinderop...

hr

Minimumloon maakt mbo-stagiairs duur

HR | 17-04-2014

Vooral de plicht om het minimum(jeugd)loon te betalen aan mbo-leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doen, maakt het voor werkg...

hr

Maatschappelijke stage verdwijnt in stappen

HR | 19-03-2014

De maatschappelijke stage wordt geleidelijk afgebouwd: vanaf 1 augustus 2014 is de maatschappelijke stage niet langer een verplicht onderdee...

hr

Verblijf en arbeid met één vergunning regelen

HR | 12-03-2014

Voor medewerkers of stagiairs uit het buitenland die langer dan drie maanden in Nederland komen werken, kunt u straks een gecombineerde verg...

hr

Meestertitel voor talenten in mbo

HR | 10-03-2014

De meester-gezelrelatie wordt verder uitgebreid in het mbo-onderwijs. Bij deze opleidingsroute loopt een leerling met een meester mee en maa...

hr

Per 1 april nieuwe tewerkstellingsvergunning

HR | 07-03-2014 | Buitenlandse werknemers

Per 1 april 2014 vraagt u voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken geen tewerkstellingsvergunning meer aan, maar een gecom...

hr

Subsidie praktijkleren is lager bij verzuim

HR | 07-02-2014 | Personeelssubsidies

Als u subsidie wilt aanvragen in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de weken waarin u...

hr

Wijziging in inkomenseis buitenlandse stagiair

HR | 16-01-2014 | Buitenlandse werknemers

Stagiairs die uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen, mogen sinds 1 januari 2014 eigen middelen inzetten om aan de ink...

hr

UWV helpt bij uitvoering van banenplannen

HR | 09-01-2014

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen van UWV hulp krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van de zogenoemde sectorplannen. De hulp...