Nieuws

b

Strengere regels voor winstplafond bij vrijstelling VPB

Non-profit | 12-02-2020 | Non-profit

Uw organisatie kan bij lage winsten profiteren van een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (VPB). Hiervoor gelden 2 grenzen: de wins...

b

Donateursvertrouwen zakte eind 2019 verder weg

Non-profit | 05-02-2020 | Fondsenwerving

Het donateursvertrouwen is in het vierde kwartaal van 2019 gezakt naar het laagste punt sinds eind 2016. De index zakte in het laatste kwart...

b

Trends op het gebied van vrijwilligers in 2020

Non-profit | 29-01-2020 | Vrijwilligers

Voor dit jaar moet uw organisatie rekening houden met vijf trends op het gebied van vrijwillige inzet. Dit blijkt uit het ‘trendrapport vrij...

b

Goede doelen en populariteit social media eind 2019

Non-profit | 22-01-2020 | Goede doelen

Het aantal volgers van goede doelen op Instagram blijft groeien. Goede doelen hebben het een stuk lastiger op Facebook en Twitter. Dit blijk...

b

Veel ANBI’s voldoen niet aan de verplichtingen

Non-profit | 15-01-2020 | ANBI

Om de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) te verkrijgen, moet uw organisatie onder andere aan de financiële publicatieverplic...

b

Liever een eenmalige donatie, dan structureel geven

Non-profit | 08-01-2020 | Fondsenwerving

De meeste mensen steunen een goed doel met een eenmalige donatie bij een collecte. Komen collectanten aan de deur, dan geeft bijna de helft...

b

Vrije weken 2020 staan nog open voor een collecte

Non-profit | 02-01-2020 | Fondsenwerving

Het collecterooster voor 2020 is bekend. De grotere landelijke organisaties hebben in dit rooster een bepaalde week toegewezen gekregen. De...

b

Sneller geven aan goed doel met keurmerk

Non-profit | 18-12-2019 | Fondsenwerving

Nederlanders die van plan zijn om te doneren, geven eerder aan een organisatie met een keurmerk (51%). Slechts bij 16% van de Nederlanders s...

b

Goede doelen hebben in 2018 meer besteed aan doelstelling

Non-profit | 11-12-2019 | Fondsenwerving

De totale inkomsten van goede doelen zijn met 2% gestegen in 2018 en kwamen daardoor uit op € 3,1 miljard. Daarvan is € 2,8 miljard besteed...

b

Wat betekent de ePrivacy Verordening voor goede doelen?

Non-profit | 04-12-2019 | Fondsenwerving

Het is de bedoeling dat de ePrivacy Verordening de huidige ePrivacy Richtlijn gaat vervangen. Per wanneer is op dit moment nog niet bekend....