Nieuws

b

Flinke stijging van de opbrengsten uit nalatenschappen

Non-profit | 04-11-2020 | Fondsenwerving

De opbrengst uit nalatenschappen maakt nog altijd een flinke groei door. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. Dit blijkt uit de eers...

b

Daling van donateursvertrouwen zet verder door

Non-profit | 28-10-2020 | Fondsenwerving

In het derde kwartaal van 2020 is een verdere daling te zien van het donateursvertrouwen. De index voor het donateursvertrouwen daalde van -...

b

Stabiel beeld bij grote goede doelen in 2019

Non-profit | 07-10-2020 | Fondsenwerving

De grote goede doelen hebben het vorig jaar goed gedaan. De totale inkomsten bedroegen bijna € 1,8 miljard. Een groot deel van dat bedrag we...

b

Voorstel ruimere klantrelatie in opt-insysteem

Non-profit | 30-09-2020 | Goede doelen

De aanpassing van de Telecommunicatiewet en invoering van een opt-insysteem heeft al de nodige irritatie opgeroepen bij goede doelen. Tweede...

b

Goede doelen komen niet onder het UBO-register uit

Non-profit | 23-09-2020 | Goede doelen

Op 27 september 2020 neemt Nederland het UBO-register in gebruik. Ook stichtingen en verenigingen kunnen zich vanaf die datum inschrijven. W...

b

Geen aftrek meer van contante giften

Non-profit | 15-09-2020 | Goede doelen

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar per 1 januari 2021. Daarnaast past het kabinet de regeling voor algemeen nut beogende instellingen...

b

ANBI moet meer inzicht geven in herkomst van giften

Non-profit | 09-09-2020 | ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan profiteren van fiscale voordelen. Het is alleen niet altijd duidelijk waar de ontvangen gift...

b

Vrijwilligersbeleid zorgt voor structurele aanpak

Non-profit | 26-08-2020 | Vrijwilligers

Uw organisatie moet zorgen voor duidelijk beleid voor het werken met vrijwilligers. Structuur helpt bij het aannemen van nieuwe vrijwilliger...

b

Voormalige ANBI moet vóór 1 september informatie geven

Non-profit | 19-08-2020 | ANBI

Er geldt een informatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), die deze status hebben verloren en op dat moment een vermoge...

b

Meer informatie op CBF-Erkenningspaspoort

Non-profit | 12-08-2020 | Goede doelen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft de informatie op het Erkenningspaspoort uitgebreid. Een donateur of andere belangstellende kr...