Nieuws

s

Einde voor fictieve dienstbetrekking commissaris

Salarisadministratie | 20-09-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen vervalt. In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 staat dat organisaties de commissarissen pe...

hr

Extra acties voor zekerheid over Wet DBA

HR | 19-09-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De regering neemt op korte termijn extra maatregelen om opdrachtnemers en werkgevers méér duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. Da...

s

Verhaalsbeding in overeenkomst kan geld schelen

Salarisadministratie | 02-09-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Veel opdrachtgevers die zaken doen met opdrachtnemers, nemen een zogenoemd verhaalsbeding op in de overeenkomst. Dat is volgens staatssecret...

s

Nieuwe cijfers modelovereenkomsten wet DBA

Salarisadministratie | 30-08-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Belastingdienst heeft tot 1 augustus 2016 in totaal 370 modelovereenkomsten goedgekeurd. Dit blijkt uit recente cijfers van staatssecreta...

hr

Wie verlaat organisatie bij herplaatsing?

HR | 11-08-2016 | Ontslag

Voordat ontslag mogelijk is, moet de werkgever proberen om de werknemer te herplaatsen. In de Ontslagregeling is verduidelijkt welke arbeids...

hr

Wijziging Ontslagregeling door afschaffing VAR

HR | 09-08-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Per 1 juli 2016 is de Ontslagregeling die UWV hanteert bij het beoordelen van ontslagaanvragen gewijzigd. De wijziging heeft te maken met de...

s

Slechts 200 modelovereenkomsten goedgekeurd

Salarisadministratie | 21-07-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Sinds eind vorig jaar zijn er ruim 3.500 (model)overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Slechts 200 van deze overeenkomsten zijn d...

s

Handboek negeren wat VAR en Wet DBA betreft

Salarisadministratie | 18-07-2016 | Handboek Loonheffingen

Organisaties die met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werken, kunnen het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst maar beter ev...

s

Kopie ID-bewijs opdrachtnemer mag niet meer

Salarisadministratie | 11-07-2016 | Identificatieplicht

Sinds de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie is het voor uw organisatie niet meer toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs...

hr

Voorwaarden voor dienstbetrekking in beeld

HR | 06-07-2016 | Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Als uw organisatie met zelfstandig opdrachtnemers werkt, hoeven die normaal gesproken niet in de loonaangifte te worden meegenomen. Er is ge...