Nieuws

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 21-02-2022 | Eigenrisicodragerschap

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...

s

Eigenrisicodrager? Geef keuze aparte VCR tijdig door

Salarisadministratie | 23-12-2021 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2022 mag een eigenrisicodrager met een private uitvoerder ervoor kiezen om die private uitvoerder het VCR-systeem alleen te la...

hr

Tweede Kamer akkoord met Verzamelwet SZW 2022

HR | 09-12-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. In het wetsvoorstel staan een groot aantal wijzigingen van wette...

s

Hogere terugkeerpremie ZW verschoven naar 2024

Salarisadministratie | 20-09-2021 | Eigenrisicodragerschap

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de datum van inwerkingtreding van de verhoging van de ter...

s

Wijzigingen in de no-riskpolis in Verzamelwet SZW 2022

Salarisadministratie | 13-09-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

In de Verzamelwet 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn onder meer twee wijzigingen rondom de no-riskpolis...

s

Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022

Salarisadministratie | 01-09-2021 | Sociale verzekeringen

Uw organisatie betaalt in 2022 waarschijnlijk iets meer premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Zi...

s

Eigenrisicodragerschap 2022 aanvragen vóór 2 oktober

Salarisadministratie | 18-08-2021 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers die per 2022 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de...

s

Hogere terugkeerpremie ZW na eigenrisicodragerschap

Salarisadministratie | 14-04-2021 | Eigenrisicodragerschap

Werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekeringen, gaan hiervoor e...

s

Wetswijziging gedifferentieerde Aof-premie gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-03-2021 | Sociale verzekeringen

De wetswijziging voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie en de aanpassing van het systeem van voortschrijdend cumulatief reken...

s

Nieuwe grenzen kleine en grote werkgevers voor Whk 2021

Salarisadministratie | 03-09-2020 | Sociale verzekeringen

De opbouw van de premie die werkgevers voor de Werkhervattingskas (Whk) betalen, hangt af van de omvang van hun organisatie. Op 1 september...