Nieuws

s

Kabinet ziet af van invoering loondispensatie arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 07-09-2018 | Personeelssubsidies

Het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie die werkgevers nu kunnen krijgen voor bepaalde werknemers met een arbeidsbeperking te verv...

hr

Financiële voordelen bij aannemen van arbeidsbeperkte

HR | 17-05-2018 | Arbeidsbeperking

Voor werkgevers die (financiële) hulp willen bij het aannemen van arbeidsbeperkten, heeft UWV de Advieswijzer doelgroepregister ontwikkeld....

s

Franchise in plaats van maximumpremieloon in de maak?

Salarisadministratie | 14-05-2018 | Personeelssubsidies

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een voorstel van GroenLinks doorgerekend dat als alternatief moet dienen voor het afschaffen van de loon...

s

Werkgevers zitten niet te wachten op loondispensatie

Salarisadministratie | 22-03-2018 | Personeelssubsidies

De afschaffing van de loonkostensubsidie en invoering van loondispensatie voor alle werknemers met een arbeidsbeperking wordt door werkgever...

s

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Salarisadministratie | 26-01-2018 | Participatiewet

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij d...

s

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

Salarisadministratie | 03-01-2018 | Personeelssubsidies

De in het regeerakkoord aangekondigde omvorming van de loonkostensubsidie naar loondispensatie gaat alleen gelden voor nieuwe werknemers. Da...

s

Regeling voor aanvulling inkomen arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 15-12-2017 | Personeelssubsidies

Werken moet lonend worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een r...

s

Vergoeding werkgeverslasten loonkostensubsidie in 2018 hoger

Salarisadministratie | 07-12-2017 | Personeelssubsidies

Als een organisatie een werknemer in dienst neemt die loonkostensubsidie met zich meebrengt, krijgt hij boven op die subsidie een vergoeding...

s

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Participatiewet

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen ho...

s

Met calculator belastingvoordeel berekenen

Salarisadministratie | 15-05-2017 | Loonadministratie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een digitale calculator ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen berekenen hoe hoog he...