Nieuws

s

Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

Salarisadministratie | 26-01-2018 | Participatiewet

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij d...

s

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

Salarisadministratie | 03-01-2018 | Personeelssubsidies

De in het regeerakkoord aangekondigde omvorming van de loonkostensubsidie naar loondispensatie gaat alleen gelden voor nieuwe werknemers. Da...

hr

Wanneer gaan de maatregelen uit het regeerakkoord in?

HR | 19-12-2017 | Prinsjesdag

De meeste personeelsmaatregelen uit het regeerakkoord treden pas in 2020 in werking. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van Soci...

s

Regeling voor aanvulling inkomen arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 15-12-2017 | Personeelssubsidies

Werken moet lonend worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een r...

s

Vergoeding werkgeverslasten loonkostensubsidie in 2018 hoger

Salarisadministratie | 07-12-2017 | Personeelssubsidies

Als een organisatie een werknemer in dienst neemt die loonkostensubsidie met zich meebrengt, krijgt hij boven op die subsidie een vergoeding...

hr

Regeerakkoord 2017: overzicht personeelsmaatregelen

HR | 12-10-2017 | Prinsjesdag

Het regeerakkoord 2017 staat bomvol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke plannen moeten organisaties in de kome...

hr

T+2-regel Participatiewet definitief afgeschaft

HR | 10-10-2017 | Participatiewet

Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen en meer gaan verdienen, blijven toch meetellen voor de banenafspraak. De zogen...

s

Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

Salarisadministratie | 10-10-2017 | Participatiewet

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen ho...

s

Met calculator belastingvoordeel berekenen

Salarisadministratie | 15-05-2017 | Loonadministratie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een digitale calculator ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen berekenen hoe hoog he...

a

Arbeidsongeschikten kunnen meer werken

Arbo | 05-05-2017 | Wet WIA

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen vaker werken dan nu gebeurt. Dat blijkt uit een rapport van verschillende ministe...