Nieuws

s

Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook

Salarisadministratie | 03-10-2016 | Handboek Loonheffingen

In het Handboek Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst is aangepast welke gegevens werkgevers op de loonstrook van werknemers moeten verm...

s

Kleine lettertjes WML: geen vakantiebijslag

Salarisadministratie | 09-08-2016 | Vakantiebijslag

De werkgever hoeft geen vakantiebijslag te betalen aan een werknemer die meer dan drie keer het minimumloon verdient. Dit moet hij dan wel s...

s

Wat valt voor loonaangifte onder contractloon?

Salarisadministratie | 10-02-2016 | Aangifte loonheffingen

Sinds januari moeten werkgevers bij de loonaangifte ook het contractloon per aangiftetijdvak vermelden. Niet alle looncomponenten tellen mee...

s

Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt

Salarisadministratie | 15-09-2015 | Beloning

De zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 201...

s

Wijziging in tabel bijzondere beloningen

Salarisadministratie | 15-09-2015 | Beloning

Vanaf 1 januari 2016 zal niet alleen de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt,...

s

Hoge Raad: geen beslag op vakantiebijslag

Salarisadministratie | 19-11-2014 | Loonbeslag

Op inkomen dat alleen door de jaarlijkse betaling van de vakantiebijslag boven de beslagvrije voet per maand uitkomt, mag geen loonbeslag ge...

s

Mogelijk aanpassing Wet minimumloon

Salarisadministratie | 05-09-2014

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt mogelijk aangepast. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat...

s

Vakantiebijslag in juni is geen nabetaling

Salarisadministratie | 27-03-2014 | Loonbeslag

Als uw onderneming de vakantiebijslag eenmaal per jaar uitbetaalt, moet u bij loonbeslag de vakantiebijslag overmaken naar de beslaglegger....

s

Salaris inclusief vakantiegeld is toegestaan

Salarisadministratie | 28-02-2014 | Vakantiebijslag

Het scheelt u in de loonadministratie een hoop rompslomp als u werknemers een loon uitbetaalt inclusief een vooruitbetaling van hun vakantie...

s

Lagere heffing over bijzondere beloning mogelijk

Salarisadministratie | 01-11-2013

Een werknemer kan er financieel flink bij inschieten, doordat u bij het belasten van een incidentele beloning uit moet gaan van het loon van...