Nieuws

hr

Corona heeft weinig invloed op scholingsbehoeftes

HR | 02-09-2021 | Opleiding en ontwikkeling

De coronapandemie heeft in meer dan de helft van de organisaties (53%) geen invloed op de scholingsbehoeftes. Van de organisaties die wel ve...

s

Gemiddelde premie ZW en WGA iets hoger in 2022

Salarisadministratie | 01-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Uw organisatie betaalt in 2022 waarschijnlijk iets meer premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Zi...

or

Wijziging WOR door Verzamelwet SZW 2022

OR | 01-09-2021 | Werkwijze OR

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 ingediend bij de Tweede Kamer...

hr

Per 1 oktober werktijdverkorting in plaats van NOW

HR | 31-08-2021 | Corona-advies

De NOW-subsidie voor loonkosten komt per 1 oktober 2021 ten einde. Daarvoor in de plaats kunnen werkgevers onder omstandigheden weer gebruik...

bv

Coronasteun stopt per 1 oktober 2021

Ondernemen | 30-08-2021 | Corona-advies

Het is binnenkort klaar met het gigantische pakket aan coronasteun, zo heeft het kabinet aangekondigd. Per 1 oktober 2021 komt er een einde...

or

OR moet strijden tegen zwangerschapsdiscriminatie

OR | 30-08-2021 | Discriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog veel voor in het Nederlandse bedrijfsleven. Vaak gebeurt het onbewust, zo blijkt uit een aantal zaken di...

hr

De meeste werkgevers onderzoeken scholingsbehoeften

HR | 30-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Bij de meeste organisaties is scholingsbehoefte een standaard gespreksonderwerp van de beoordelingscyclus. Al deed sinds de start van de cor...

hr

Geen scholingsbudget in kwart van organisaties

HR | 26-08-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Ruim een kwart van de organisaties heeft geen concreet budget beschikbaar voor scholing van werknemers. Bij de organisaties die wél een vast...

a

Hoe hoog is de boete als de RI&E ontbreekt?

Arbo | 26-08-2021 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Inspectie SZW is de partij die de naleving van Arbowetgeving controleert. Zij mag boetes opleggen als organisaties daarbij in gebreke blijve...

s

Geen arbeidskorting bij ontslagvergoeding

Salarisadministratie | 25-08-2021 | Transitievergoeding

Over loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslag- of transitievergoeding wordt geen arbeidskorting verrekend. Onlangs stond een we...