UWV: sectorpremie WW voor 2016 omlaag

2 juli 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de sectorpremie die uw onderneming voor de WW betaalt, in 2016 lager uitvalt. De premie voor de Werkhervattingskas blijft waarschijnlijk vrijwel onveranderd. Dit heeft UWV onlangs aangegeven.

In de Juninota 2015 van UWV (pdf) staat dat de WW-sectorpremie die werkgevers betalen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen in 2016 omlaag kan. De premies werknemersverzekeringen worden namelijk gefinancierd via het omslagstelsel. Dat betekent dat de premies voor 2016 precies de verwachte lasten voor dat jaar moeten dekken. De lastendekkende sectorpremie voor de WW ligt met 1,77% maar liefst 0,39 procentpunt lager dan die van 2015.

Sterke verschillen tussen sectoren

De daling hangt samen met het aantrekken van de economie. Daardoor neemt het aantal werkloosheidsuitkeringen in ons land af. Er zijn wel sterke verschillen tussen sectoren. In de bouw, zakelijke dienstverlening, uitzendbranche en detailhandel is het herstel onmiskenbaar. In de zorg en de financiële dienstverlening gaan momenteel nog banen verloren, zodat de WW-lasten hier juist stijgen. 

SZW bepaalt ook premies werknemersverzekeringen

De WGA- en ZW-premiedelen die uw onderneming voor de Werkhervattingskas betaalt, zullen in 2016 naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van 2015. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de basispremie WAO/WGA/IVA en de premie WW-Awf worden niet door UWV vastgesteld, maar door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze tarieven voor 2016 worden pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.