Premies werknemersverzekeringen in 2012

18 november 2011 | Door redactie

De premies voor de werknemersverzekeringen in 2012 zijn gisteren in de Staatscourant gepubliceerd. De WW-premie voor werkgevers stijgt. De basispremie WAO/WIA daalt juist een klein beetje. Daarnaast zijn er wijzigingen in de franchise voor het berekenen van de WW-premie en het maximumpremieloon.

De werknemers in uw onderneming zijn verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U betaalt daarvoor verschillende premies, die berekend worden over het premieloon voor de werknemersverzekeringen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt ieder jaar de hoogte van deze premies.

Premies werkloosheidsverzekering

Voor de werkloosheidsverzekering betaalt u onder meer de premie WW-Awf (Werkloosheidswet – Algemeen werkloosheidsfonds). De hoogte daarvan is in 2012 4,55%. In 2011 was deze premie nog 4,2%. Over een gedeelte van het premieloon van werknemers betaalt u geen premie WW-Awf. Deze franchise bedraagt in 2012 per maand € 1.435,75 (€ 1.325,31 per vier weken). Werknemers dragen ook in 2012 0% bij aan de premie WW-Awf.

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is geregeld in de oude WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Alle werkgevers betalen de basispremie WAO/WIA. In 2012 bedraagt deze 5,05% (2011: 5,1%). Daarnaast betaalt u een gedifferentieerde premie WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), tenzij u eigenrisicodrager bent. De hoogte hiervan is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming.

Maximum premieloon 2012

Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is in 2012 per maand € 4.172,00 (€ 3.851,07 per vier weken), wat neerkomt op een jaarmaximum van € 50.064. Boven dit bedrag zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Uiteraard bouwt de werknemer over het meerdere ook geen uitkeringsrechten op.