Sectorale premies WGA en ZW 2019

Sinds 1 januari 2014 betalen grote werkgevers een gedifferentieerde premie betalen voor de Ziektewet en de WGA. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Hier vindt u een overzicht van alle sectorale premies die voor 2019 gelden.

Sectorcode Sector WGA ZW-flex Totaal
1 Agrarisch bedrijf 0,59% 0,27% 0,86%
2 Tabakverwerkende industrie 0,93% 0,20% 1,13%
3 Bouwbedrijf 0,86% 0,24% 1,10%
4 Baggerbedrijf 0,52% 0,09% 0,61%
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,79% 0,27% 1,06%
6 Timmerindustrie 0,65% 0,18% 0,83%
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,74% 0,28% 1,02%
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,79% 0,24% 1,03%
9 Grafische industrie 0,61% 0,26% 0,87%
10 Metaalindustrie 0,49% 0,28% 0,77%
11 Elektrotechnische industrie 0,29% 0,72% 1,01%
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,73% 0,34% 1,07%
13 Bakkerijen 1,20% 0,39% 1,59%
14 Suikerverwerkende industrie 1,15% 0,37% 1,52%
15 Slagersbedrijven 1,32% 0,34% 1,66%
16 Slagers overig 0,86% 0,54% 1,40%
17 Detailhandel en ambachten 0,82% 0,44% 1, 26%
18 Reiniging 2,12% 0,71% 2,83%
19 Grootwinkelbedrijf 0,83% 0,39% 1,22%
20 Havenbedrijven 0,59% 0,99% 1,58%
21 Havenclassificeerders 0,88% 0,55% 1,43%
22 Binnenscheepvaart 0,64% 0,39% 1,03%
23 Visserij 0,61% 0,69% 1,30%
24 Koopvaardij 0,41% 0,46% 0,87%
25 Vervoer KLM 1,53% 0,68% 2,21%
26 Vervoer NS 0,84% 0,68% 1,52%
27 Vervoer posterijen 0,81% 0,84% 1,65%
28 Taxivervoer 2,15% 1,09% 3,24%
29 Openbaar vervoer 0,86% 1,25% 2,11%
30 Besloten busvervoer 0,99% 0,70% 1,69%
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,48% 0,77% 1,25%
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,76% 0,63% 1,39%
33 Horeca algemeen 0,67% 0,56% 1,23%
34 Horeca catering 1,22% 0,62% 1,84%
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,80% 0,33% 1,13%
38 Banken 0,39% 0,16% 0,55%
39 Verzekeringswezen 0,48% 0,11% 0,59%
40 Uitgeverij 0,77% 0,28% 1,05%
41 Groothandel I 0,54% 0,27% 0,81%
42 Groothandel II 0,61% 0,27% 0,88%
43 Zakelijke dienstverlening I 0,50% 0,14% 0,64%
44 Zakelijke dienstverlening II 0,34% 0,28% 0,62%
45 Zakelijke dienstverlening III 0,56% 0,50% 1,06%
46 Zuivelindustrie 0,51% 0,66% 1,17%
47 Textielindustrie 0,64% 0,05% 0,69%
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,08% 0,34% 1,42%
49 Chemische industrie 0,85% 0,24% 1,09%
50 Voedingsindustrie 0,70% 0,45% 1,15%
51 Algemene industrie 0,57% 0,92% 1, 49%
52 Uitzendbedrijven 1,15% 4,85% 6,00%
53 Bewakingsondernemingen 1,26% 0,96% 2,22%
54 Culturele instellingen 0,62% 0,35% 0,97%
55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,94% 43% 1,37%
56 Schildersbedrijf 1,82% 0,22% 2,04%
57 Stukadoorsbedrijf 1,79% 0,34% 2,13%
58 Dakdekkersbedrijf 1,81% 0,52% 2,33%
59 Mortelbedrijf 0,98% 0,06% 1,04%
60 Steenhouwersbedrijf 1,79% 0,34% 2,13%
61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 0,94% 0,10% 1,04%
62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 1,02% 0,01% 1,03%
63 Overheid, defensie 0,00% 0,04% 0,04%
64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 0,82% 0,04% 0,86%
65 Overheid, openbare nutsbedrijven 0,30% 0,04% 0,34%
66 Overheid, overige instellingen 1,60% 0,15% 1,75%
67 Werk en (re-)integratie 3,31% 1,30% 4,61%
68 Railbouw 0,83% 0,14% 0,97%
69 Telecommunicatie 0,75% 0,30% 1,05%