Tools

Een goed gesprek voeren bij telefonische ziekmelding

Gesprekshandleiding | Preventie | 07-02-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van een goed gesprek bij een telefonische ziekmelding.

Formulier melden arbeidsongeval en gevaar op het werk

Formulier | Arbeidsongeval | 13-12-2021

Gebruik dit formulier voor het melden van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties op het werk.

Verzoek regresrecht aan verzekeraar

Maatwerkbrief | Arbeidsongeval | 21-10-2019

Stel diegene aansprakelijk die langdurig arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt met behulp van deze maatwerkbrief.

Registreren van een arbeidsongeval

Formulier | Arbeidsongeval | 18-10-2019

Gebruik een ongevallenadministratie die voor uw organisatie het meest praktisch is.

Inventarisatie bedrijfsongeval

Formulier | Bedrijfshulpverlening (bhv) | 18-10-2019

Een bedrijfsongeval komt altijd onverwacht. Met behulp van dit formulier maakt u, ondanks alle commotie, toch een volledig verslag.

Schade verhalen (regresrecht)

Stappenplan | Arbeidsongeval | 12-08-2019

In 7 stappen weet u hoe u de schade kunt verhalen.

Factoren voor immateriële schadevergoeding toetsen

Checklist | Arbeidsongeval | 06-08-2019

Hoe wordt de hoogte van immateriële schadevergoeding bepaald? In deze checklist vindt u alle factoren voor de hoogte van de vergoeding.