Tools

De voordelen van integrated reporting voor het mkb

Video | Jaarverslag en jaarrekening | 25-05-2022

Grote ondernemingen verwerken niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft baat bij 'integrated reporting'.