Tools

Personeels- en stamkaart

Formulier | Personeelsdossier | 18-10-2019

Registreer de belangrijkste gegevens van uw werknemer op dit formulier.

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Checklist | Ketenbepaling | 10-09-2019

Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels voor 2020 golden en welke op dit moment rechtsgeldig zijn.

Overzicht leveranciers

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.

Risicoanalyse

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze risicoanalyse tool ziet u snel waar bij uw organisatie de risico’s voor privacybescherming en informatiebeveiliging zitten.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming en informatiebeveiliging op orde te krijgen door middel van deze tool.

Verwerkingsregister

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Procedure Datalek en beveiligingslek

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Gebruik deze heldere handleiding bij data- en beveiligingslekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.

Incidentenbeheer

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.

Stakeholders en hun eisen

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.