Tools

Wat is surseance van betaling?

Video | Faillissement | 08-02-2024

Surseance van betaling biedt tijd om met crediteuren te onderhandelen, terwijl faillissement tot opheffing leidt. Er zijn meer verschillen.

Uw failliete onderneming voortzetten met een doorstart

Stappenplan | Faillissement | 17-01-2024

Lees hoe u een doorstart kunt maken met uw failliete onderneming

Surseance van betaling aanvragen

Stappenplan | Faillissement | 03-11-2023

Voorkom een faillissement en vraag tijdig surseance van betaling aan. Zo heeft u de tijd om orde op zaken te stellen.

Het faillissement van een klant aanvragen

Stappenplan | Debiteurenbeheer | 19-07-2023

Weigert uw klant u te betalen ondanks verschillende pogingen tot aanmaning, dan kunt u bij de rechtbank zijn faillissement aanvragen.

Maatregelen treffen bij financiële problemen

Checklist | Faillissement | 19-06-2023

Op een gegeven moment kan de situatie zo ernstig zijn dat het water u aan de lippen staat. Wat kunt u nog doen als het vijf voor twaalf is?

Wat gebeurt er als uw onderneming failliet gaat?

Stappenplan | Faillissement | 23-05-2023

Weet wat u te wachten staat bij een faillissement van uw onderneming.

Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn

Video | Bestuurdersaansprakelijkheid | 30-12-2021

Schuldeisers kunnen de bestuurder van een bv bij een faillissement soms persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun schade.

WHOA kan faillissement in de kiem smoren

Video | Faillissement | 04-02-2021

Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan een faillissement vaker worden voorkomen. Jurry Brand licht deze wet toe in 1 minuut.

Wat te doen als een debiteur failliet gaat?

Stappenplan | Faillissement | 08-05-2020

Neem deze stappen als u hoort dat uw klant failliet gaat, dan is de kans groter dat u het geld ontvangt waar u recht op heeft.

Terugvorderen geleverde goederen bij faillissement klant

Maatwerkbrief | Faillissement | 07-05-2020

Vraag met deze brief bij een failliete klant met betalingsachterstand de geleverde goederen terug