Tools

Voorbeeld meldregeling klokkenluiders

Reglement | Klokkenluidersregeling | 30-06-2023

Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).