Tools

Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen voor de ARIE

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik dit formulier om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn zodat u die op kunt nemen in de ARIE.

Bijzondere categorieën werknemers in de RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik dit formulier om de risico’s en maatregelen voor bijzondere werknemers op te nemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De rol van werknemers bij de RI&E

Checklist | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Gebruik de checklist om te checken of u aan alle rechten en plichten van de werknemers bij de RI&E hebt gedacht.

Plan van aanpak RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2020

Dit kant-en-klare schema hoeft u alleen maar in te vullen om tot een goed plan van aanpak te komen. Voeg dit plan van aanpak toe aan uw RI&E

Protocol ongewenst gedrag

Reglement | Arbeidsomstandigheden | 11-11-2019

Met dit reglement zorgt u ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt gevraagd als er sprake is van ongewenst gedrag in de organisatie.

Aankondiging disciplinaire maatregelen

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 21-10-2019

Is het na herhaalde waarschuwingen tijd voor disciplinaire maatregelen? Deze tool helpt u bij het opbouwen van een dossier.

BHV instructiebrief personeel

Maatwerkbrief | Bedrijfshulpverlening (BHV) | 21-10-2019

Breng personeel op de hoogte van mogelijke risico’s en getroffen maatregelen via deze tool.

Modelbrief schorsing

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 21-10-2019

Ga zorgvuldig om met een schorsing en geef duidelijk de reden aan. Deze modelbrief helpt u met het opstellen van de schorsingsbrief.

Intentieverklaring inachtneming RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 18-10-2019

Met behulp van dit formulier zorgt u dat de directie van uw organisatie de risico- inventarisatie en –evaluatie naleeft.

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10-10-2019

Zorg ervoor dat u de verplichte RI&E opstelt. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.