Tools

Voor- en nadelen thuiswerken voor werknemer en werkgever

Checklist | Thuiswerken | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u een goede afweging maken over thuiswerken.

Thuiswerkovereenkomst

Overeenkomst | Thuiswerken | 12-08-2019

In een thuiswerkovereenkomst kunt u afspraken vastleggen over thuiswerken. In deze tool vindt u een voorbeeld van zo'n overeenkomst.

Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

Checklist | Thuiswerken | 06-08-2019

Wat zijn de mogelijke risico’s bij thuiswerken? Met behulp deze checklist kunt u deze risico's verkleinen.

Succesvol thuiswerken

Checklist | Thuiswerken | 06-08-2019

Om thuiswerken succesvol te laten zijn moet u met veel zaken rekening houden. Deze tool voorziet u van tien acties die daaraan bijdragen.

Eisen aan de thuiswerkplek

Checklist | Thuiswerken | 06-08-2019

In deze checklist vindt u van de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor een goede thuiswerkplek moeten worden getroffen.

Een thuiswerkovereenkomst opstellen

Checklist | Thuiswerken | 06-08-2019

Deze checklist voorziet u van belangrijke zaken waarover u moet nadenken om thuiswerken in goede banen te leiden.