Tools

Evaluatieformulier sollicitant

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Dit evaluatieformulier kunt u gebruiken bij het evalueren van sollicitaties, zo voorkomt u dat u feiten en ervaringen vergeet.

Aftekenlijst eigendommen bij indiensttreding werknemer

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Om werknemers goed te laten starten in uw organisatie gebruikt u dit formulier om overzichtelijk de afgifte van middelen weer te geven.

Administreren van gegevens van nieuwe werknemer

Checklist | Werving en selectie | 07-07-2019

Welke administratieve verplichtingen heeft u als werknemers in dienst treden? Deze checklist helpt u hierbij.

Marktanalyse aanstellingskeuringen

Vergelijking | Werving en selectie | 01-03-2018

Als werkgever kunt u sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer.