Tools

Sleutelverklaring

Overeenkomst | Werving en selectie | 12-08-2019

Met deze kant-en-klare sleutelverklaring komt u met de werknemer overeen dat hij zorgvuldig gebruikmaakt van sleutels, passen en dergelijke.

Een sollicitatiegesprek voeren

Stappenplan | Werving en selectie | 08-08-2019

De voorbeeldvragen in deze tool helpen u bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Startformulier bij binnenkomst van de organisatie

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Dit startformulier is een hulpmiddel om een goed overzicht te creëren van de taken waarmee de werknemer van start gaat in de organisatie.

Evaluatieformulier sollicitant

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Dit evaluatieformulier kunt u gebruiken bij het evalueren van sollicitaties, zo voorkomt u dat u feiten en ervaringen vergeet.

Aftekenlijst eigendommen bij indiensttreding werknemer

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Om werknemers goed te laten starten in uw organisatie gebruikt u dit formulier om overzichtelijk de afgifte van middelen weer te geven.

Administreren van gegevens van nieuwe werknemer

Checklist | Werving en selectie | 07-07-2019

Welke administratieve verplichtingen heeft u als werknemers in dienst treden? Deze checklist helpt u hierbij.

Aanstellingskeuringen vergelijken

Marktanalyse | Werving en selectie | 01-03-2018

Als werkgever kunt u sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer.